Brieven van de Brugse drukkers

Gezelles keuze voor een Brugse drukker of uitgever was vaak eerder toevallig en had vooral te maken met de opdrachtgever of met zijn woonplaats. Met een aantal van hen had hij wel een diepgaander contact. Gezelle zelf hechtte geen belang aan zijn professionele briefwisseling. Hij gooide ze weg of verknipte het bruikbare papier tot taalfiches. Door deze fragmenten te reconstrueren krijgen we een bijzondere inkijk in het Brugse boekenbedrijf.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.