Correspondentie Gezelle & Karel Beyaert

De beperkte briefwisseling tussen Gezelle en Karel Beyaert gaat vooral over de Duikalmanak. Karel Beyaert was immers de eerste uitgever van deze almanak.

GGA 5823r
Beyaert Karel Stadsarchief

Duikalmanak

Karel Beyaert studeerde aan het Brugse Sint-Lodewijkscollege waar hij les kreeg van Leonard Lodewijk De Bo. Hij volgde zijn vader op als drukker en woonde in de Mariastraat te Brugge. Hij gaf veel werk uit van West-Vlaamse prominenten als De Bo, Huys en Duclos. Hij was ook de uitgever van Gezelles Duikalmanak. Die kwam er op vraag van Société Saint-Augustin. Zij waren de drukker van deze plukalmanak, maar al snel kwam Karel Beyaert-Storie erbij als uitgever. Ze begonnen aan de promotie. Er werden affiches opgehangen om kopers te werven. Saint-Augustin adverteerde hem als Calendriers des proverbes flamands met vermelding van Gezelles naam. Karel Beyaert speelde het Vlaamsgezinde aspect uit.

“Duik is in depot by al de boekhandelaars van Kortryk en gansch Vlaanderen. - tot nu toe 700 verkocht. ‘t vet zullen wy maar kunnen afscheppen te nieuw jaar indien het grootste getal verkocht is. - te naaste jaar zullen wy zeker nog een uitgeven indien wy dit jaar gelukken. wy zullen dit later zien.”
Brief K. Beyaert aan G. Gezelle - 26 oktober 1885
GGA 3586ponkergedraaid

Niet in 1887

Ondanks alle inspanningen was de verkoop minder dan verwacht. Op 27 december vroeg Beyaert Gezelle om een extra inspanning te doen om de Duikalmanak te promoten in de Bien Public van Gent, in de Courier en in de Patriote . De jaargang 1887 zou niet verschijnen. Gezelle deed begin januari zijn beklag bij Karel Deflou.

“Duikalm. 1887 bestaet in Hs. werd aangekondigd buiten en zonder my door Beyaert, dan buiten en zonder my door zelfsten Beyaert weerboden en weerzeid. Voor Duik. 1886, die my met veel beloften afgedwongen wierd door Beyaert en “S. Augustin”, en heb ik geen rosten duit gekregen, in tegendeel arbeid, onkost van boeken, etc. toegeleid”
Brief G. Gezelle aan K. Deflou - 4 januari 1887
GGA576 06 1891d

Naar Siffer

Medio 1887 volgde toch de afrekening met niet bijzonder enthousiaste Karel Beyaert voor de eerste jaargang. Er kwam wel een nieuwe Duikalmanak voor 1888. Gezelle had het intussen gehad met Beyaert, die werd vervangen door de Gentse uitgever Alfons Siffer.

“Gelyk gy weet ik heb geen vette zoppen gehad aan den duik almanak. Nochtans ben ik er uitgeraakt zonder verlies en er is toch iets overgebleven voor den Schryver. Uwe rekening is van 72 frs 10 56.”
Brief K. Beyaert aan G. Gezelle - 2 juni 1887

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Karel Beyaert
GGA 5823r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.