Brieven van Gezelle met zijn Brugse drukkers

Gezelles keuze voor een Brugse drukker of uitgever was vaak eerder toevallig en had vooral te maken met de opdrachtgever of met zijn woonplaats. Met een aantal van hen had hij wel een meer diepgaand contact. Gezelle zelf hechtte geen belang aan zijn professionele briefwisseling. Hij gooide ze weg of verknipte het bruikbare papier tot taalfiches. Door deze fragmenten te reconstrueren krijgen we een bijzondere inkijk in het Brugse boekenbedrijf.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.