Correspondentie Gezelle & Raoux

Voor zijn gelegenheidsdichtwerk kon Gezelle terecht bij de neogotische vakman Pierre Raoux. De brieven geven ons een boeiende inkijk in Gezelles contacten met deze getalenteerde Brugse kunstenaar-lithograaf, die onterecht onder de radar bleef.

Raoux menu
Schilderij Raoux c Annick Henneman f1622633269

Volksjongen

Pierre Raoux baatte in Brugge een lithografisch bedrijf uit van 1879 tot 1889. Als volksjongen opgevoed bij de Broeders van Liefde leerde hij tekenen aan de Brugse Academie. De techniek van het steendrukken kreeg hij onder de knie bij Jacob Petyt. Na de dood van zijn leermeester in december 1871 bleef Raoux in dienst van Weduwe Petyt. Hij maakte er kennis met sleutelfiguren als Adolf Duclos en Jean-Baptiste Bethune. Met hun steun kon hij zich verder vervolmaken in Parijs en Italië, waar hij respectievelijk de chromolithografie en de oude meesters bestudeerde. Bethune wou hem de leiding geven van de lithografische afdeling van de Société Saint-Augustin. Toch stichtte hij eind 1879 een eigen steendrukkerij in de Waalsestraat 28.

Zijn huwelijk met Leonie Manceau in januari 1881 bracht het bedrijf zakelijk op een hoger niveau. Als lerares nam ze de correspondentie
voor haar rekening, waardoor het Frans een meer prominente plaats kreeg. Er kwam een huisstijl met mooi logo en het bedrijf verhuisde naar de Noordzandstraat 83. Raoux werkte in neogotische traditie en verrijkte ze met artistieke invloeden. Op maat van de klant zorgde hij
met eigen ontwerpen voor gepersonaliseerd drukwerk van hoge kwaliteit: devotieprenten, menu’s, diploma’s, gelegenheidsgedichten, briefhoofden, partituren... Hij illustreerde tijdschriften als De Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis en Rond den Heerd. Hij
werkte ook in opdracht van anderen. Het beeld dat we via de briefwisseling rond het midden van de jaren 1880 krijgen, is dat van een klein overbevraagd atelier dat vaak tot nachtwerk moest overgaan om de deadlines te halen. Gaandeweg zien we hem opschuiven richting meer exclusieve opdrachten. In oktober 1886 werd hij leraar aan de Brugse Academie en in 1889 directeur van de lithografieafdeling van de Société Saint-Augustin. Het is zeer waarschijnlijk dat Gezelle en Raoux elkaar kenden van het atelier Petyt. De elf brieffragmenten geven in elk geval blijk van een grote vertrouwelijkheid.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.