Ruitebrekers

Door figuren als Hugo Verriest en Gustaaf Flamen werden Guido Gezelle en Leonard De Bo de helden van de West-Vlaamse studentenbeweging. De studenten streden voor een verregaande toepassing van de wet op de vernederlandsing van het katholiek onderwijs (1883). Via het pittige studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge werden ze steeds kritischer tegenover het bisdom en het Davidsfonds. De spanning bereikte een hoogtepunt na de dood van Leonard De Bo in de late zomer van 1885. Enkele weken na de grootse Vlaamse studentenlanddag sprak Guido Gezelle erg tegen zijn zin op de grote huldeviering voor De Bo op 30 september te Tielt. Tijdens de viering, georganiseerd door het Davidsfonds, nam hij nadrukkelijk afstand van de studentenstrijd en noemde hen ruitebrekers. Dit viel niet in goede aarde bij de Vlaamsgezinde studenten die openlijk afstand namen van hun ‘Meester’. Volg de gesprekken.

GGA9269 F

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.