Ernest Rembry

Moorsele 22.01.1835 - Brugge 14.05.1907

Ernest Rembry, zoon van Jean-Aimé Rembry, geneesheer, en Clementine-Amande Delva, studeerde aan het Sint-Lodewijkscollege te Menen en kerkelijk recht te Leuven waar hij op 11.07.1859 zijn baccalaureaat behaalde. Hij werd op 29.05.1858 tot priester gewijd. Op 09.07.1859 werd hij onderpastoor van Sint-Gillis te Brugge. Hij schreef een geschiedenis van de Sint-Gilliskerk, van haar pastoors en van alle gebeurtenissen en belangrijke personen op deze parochie, door de eeuwen heen.
Hij werd op 02.01.1862 ondersecretaris van het bisdom Brugge, op 24.11.1873 erekanunnik en op 29.08.1884 secretaris en officiaal. Op 20.04.1885 werd hij titulair kanunnik en op 31.05.1894 vicaris-generaal.
Hoe hoger hij steeg in aanzien en vertrouwen bij de kerkelijke overheid, hoe meer hij ook Gezelle kon helpen. Hij was betrokken bij de stichting van het tijdschrift Rond den Heerd en hij publiceerde ook in het tijdschrift Biekorf.
  • FOA3016
  • SL694 001 groepsportret1867
  • GGA 5423r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.