Hugo Verriest

Deerlijk 26.11.1840 - Ingooigem 27.10.1922

Hugo Verriest was leerling aan het kleinseminarie te Roeselare (1854-1859). Hij kreeg er gedurende negen maanden les van Gezelle. In het Gezellearchief wordt nog schoolwerk van hem bewaard. Alhoewel hij later één van Gezelles grootste propagandisten werd, lijkt een verschil in temperament een zekere intimiteit tussen beiden in de weg gestaan te hebben. Dat Gezelle ‘t Edele spel der vlugge schaverdijnders uitdrukkelijk aan hem opdroeg in zijn Gedichten, gezangen en gebeden (1862) heeft meer te maken met de belangrijke rol die Verriest speelde bij het verzamelen en uitgeven van deze gedichten. Iets persoonlijker is het onuitgegeven afscheidsgedicht Vaer al op de klare beke uit augustus 1858.
In 1860 studeerde Verriest filosofie en in 1864 werd hij tot priester gewijd. Kort daarop ging hij aan de slag als leraar aan het Sint-Lodewijkscollege te Brugge (09.06.1864). Op 19 september 1867 gaf hij les aan het kleinseminarie te Roeselare, waar Albrecht Rodenbach één van zijn leerlingen was. Hij onderwees zijn leerlingen in de geest van Gezelle. Hij figureerde als spilfiguur binnen de Blauwvoeterij. Dit ook als redacteur van het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge, het medium van de Blauwvoeterij. Hij werd vervolgens kloosterdirecteur van de Zusters van Liefde in Heule (25.08.1877), superior van het college te Ieper (13.06.1878) en pastoor in Wakken (19.09.1888). Op 19 juni 1895 werd hij pastoor te Ingooigem tot 1912. Hij werd lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde in 1906. In hetzelfde jaar ontving hij ook een eredoctoraat van de Leuvense universiteit. Hij overleed in 1922.
Als auteur schreef Verriest romantisch impressionistische gedichten, verhalen en ander proza, waarvan met name de portrettenreeks Twintig Vlaamse koppen (1901) bijbleef. Hij schreef biografieën o.m. van Guido Gezelle, Stijn Streuvels en Albrecht Rodenbach. Hij speelde een belangrijke rol in de Vlaamse beweging en was een zeer vurig spreker. Met zijn lezingen was hij een belangrijke promotor van Gezelle, al was zijn visie vaak eenzijdig.

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Hugo Verriest
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.