Gezelle Eco

Gezelles leefwereld lijkt soms ver van de onze te staan. Via Gezelle Eco bieden we een stapsteen om de dichter via een brandend actueel thema in de klas te brengen. Gezelle schreef immers enkele van de mooiste natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk, de vorm afwisselend en virtuoos. Hij leefde in de negentiende-eeuwse stad, plek van industrialisering en grauwe verstedelijking. Via zijn natuurgedichten en prozateksten bekritiseerde hij de ontwikkeling van de industrie. Ze getuigen van een sterk ecologisch bewustzijn en dat maakt Gezelle opnieuw een dichter van deze tijd. Laat je inspireren door de lessen over insectengedichten en hoe moderne dichters en kunstenaars zich aangesproken voelen door de thematiek.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.