Gezellearchief: Onderzoek: Extra Muros: Thijm

Het Katholiek Documentatiecentrum van de Radboutuniversiteit Nijmegen en het Guido Gezellearchief sloegen de handen in elkaar om de boeiende briefwisseling tussen Guido Gezelle en vadertje Thijm voor iedereen ter beschikking te stellen.

AL KDC Radbout Nijmegen 07011882 1

Het Katholiek Documentatiecentrum van de Radboutuniversiteit Nijmegen en het Guido Gezellearchief sloegen de handen in elkaar om de boeiende briefwisseling tussen Guido Gezelle en vadertje Thijm voor iedereen ter beschikking te stellen.

Thijm

Jozef Albert Alberdingk Thijm (1820-1889) was de oudste zoon van een katholieke Amsterdamse koopmansfamilie. In 1851 nam hij het initiatief voor de Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken en in 1855 stichtte hij het tijdschrift Dietsche Warande. In 1863 nam hij de drukkerij Van Langenhuysen over en werd hij de uitgever van het katholieke dagblad De Tijd. Hiermee speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlandse katholieke leven. Hij betreurde de splitsing met het katholieke Vlaanderen en had er heel wat contacten met o.m. David, Weale en Gezelle. Hij werd samen met Gezelle in 1887 eredoctor aan de Leuvense universiteit en in hetzelfde jaar ook buitenlands erelid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

En Gezelle

Gezelles zocht in 1858 toenadering met Thijm vanuit een gedeelde belangstelling voor de neogotische kunstbeweging en de culturele emancipatie van de katholieken in het Nederlands taalgebied. Gezelle zag in hem een mentor en een medestander. Hij verdeelde Thijms uitgaven onder zijn leerlingen. Thijm van zijn kant introduceerde Gezelle en zijn West-Vlaamse dichterschool bij het Nederlandse publiek. In 1861 ontmoetten ze elkaar in Brugge in het gezelschap van James Weale, Jan Willem Brouwers en Klaus Groth. Gezelle droeg zijn volgende bundel op aan Thijm. Later verkoelde de relatie omdat Thijm aan Vlaamse katholieke kant inzet miste voor een Groot-Nederlandse samenwerking.

Thijmarchief

Het rijke archief van J.A. Alberdingk Thijm wordt bewaard in het Katholiek Documentatiecentrum van de Radboutuniversiteit Nijmegen (Regionaal Archief Nijmegen) samen met andere collecties die betrekking hebben op katholieke personen en instellingen in Nederland. Daar worden 8 brieven bewaard van Gezelle aan Thijm. Die vormen een mooi geheel met de vier antwoorden van Thijm die in Brugge bewaard worden.

Lees meer over de boeiende briefwisseling tussen Guido Gezelle en vadertje Thijm.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.