Brievenpost

We deden een oproep: schrijf eens een brief met als inspiratiebron Gezelles 19de-eeuwse brieven uit het Gezellearchief. Wij zorgden alvast voor mooi briefpapier met een historische look. Sommige stuurden een briefje gericht aan Gezelle zelf. Verder klommen kinderen van Brugse scholen in de pen en schreven een briefje aan eenzame mensen uit hun omgeving.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.