Brievenpost

Wat zou je Gezelle nu willen vertellen? Naar aanleiding van de lancering van Gezelles online brieveneditie schrijven mensen vandaag een brief naar Gezelle. Lees de poëtische brieven, mijmeringen over gedichten, brieven over het alledaagse leven met een lach en een traan...

Brief Johan Van Iseghem

  • Hedendaagsebrief Van Iseghem 1
  • Hedendaagsebrief Van Iseghem 2
  • Hedendaagsebrief Van Iseghem 3
  • Hedendaagsebrief Van Iseghem 4

Marilyne Watteeuw

  • Hedendaagsebrief Marilyne

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.