Brievenpost

Bij de lancering van de online editie van onze Gezellebrieven deden wij een oproep: schrijf eens een brief met als inspiratiebron Gezelles 19de-eeuwse brieven uit het Gezellearchief. Wij zorgden alvast voor mooi briefpapier met een historische look. Sommigen stuurden een briefje gericht aan Gezelle zelf. Verder klommen kinderen van Brugse scholen in de pen en schreven een briefje aan eenzame mensen uit hun omgeving.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.