Correspondentie Gezelle & Karel Beyaert

De beperkte briefwisseling tussen Gezelle en Karel Beyaert gaat vooral over de Duikalmanak. Karel Beyaert was immers

GGA 5823r
GGA576 01 1886

Duikalmanak

Gezelles Duikalmanak kwam er op vraag van Société Saint-Augustin. Zij waren de drukker van deze plukalmanak, maar al snel kwam Karel Beyaert-Storie erbij als uitgever. Ze begonnen aan de promotie. Er werden affiches opgehangen om kopers te werven. Saint-Augustin adverteerde hem als Calendriers des proverbes flamands met vermelding van Gezelles naam. Karel Beyaert speelde het Vlaamsgezinde aspect uit.

“Duik is in depot by al de boekhandelaars van Kortryk en gansch Vlaanderen. - tot nu toe 700 verkocht. ‘t vet zullen wy maar kunnen afscheppen te nieuw jaar indien het grootste getal verkocht is. - te naaste jaar zullen wy zeker nog een uitgeven indien wy dit jaar gelukken. wy zullen dit later zien.”
Brief K. Beyaert aan G. Gezelle - 26 oktober 1885
GGA 3586ponkergedraaid

Niet in 1887

Ondanks alle inspanningen was de verkoop minder dan verwacht. Op 27 december vroeg Beyaert Gezelle om een extra inspanning te doen om de Duikalmanak te promoten in de Bien Public van Gent, in de Courier en in de Patriote . De jaargang 1887 zou niet verschijnen. Gezelle deed begin januari zijn beklag bij Karel Deflou.

“Duikalm. 1887 bestaet in Hs. werd aangekondigd buiten en zonder my door Beyaert, dan buiten en zonder my door zelfsten Beyaert weerboden en weerzeid. Voor Duik. 1886, die my met veel beloften afgedwongen wierd door Beyaert en “S. Augustin”, en heb ik geen rosten duit gekregen, in tegendeel arbeid, onkost van boeken, etc. toegeleid”
Brief G. Gezelle aan K. De Flou - 04 januari 1887
GGA576 06 1891d

Naar Siffer

Medio 1887 volgt toch de afrekening met niet bijzonder enthousiaste Karel Beyaert voor de eerste jaargang. Er kwam wel een nieuwe Duikalmanak voor 1888. Gezelle had het intussen gehad met Beyaert, die werd vervangen door de Gentse uitgever Alfons Siffer.

“Gelyk gy weet ik heb geen vette zoppen gehad aan den duik almanak. Nochtans ben ik er uitgeraakt zonder verlies en er is toch iets overgebleven voor den Schryver. Uwe rekening is van 72 frs 10 56.””
Brief K. Beyaert aan G. Gezelle - 2 juni 1887

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven van Karel Beyaert
GGA 5823r

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.