Correspondentie Gezelle & de gebroeders De Plancke

Dit jonge bedrijf, gerund door twee broers, drukte Gezelles tijdschrift Biekorf. Op zoek naar extra werk vroegen ze hem ook voortdurend naar nieuwe opdrachten.

GGA 6458r

Twee broers

De broers Louis en Edmond De Plancke begonnen in 1886 samen een boek-en steendrukkerij en boekbinderij in de Oude Burg als opvolgers van Edward Gailliard. In 1889 verhuisde het bedrijf naar de Sint-Clarastraat 1 te Brugge. Edmond stopte in 1892 om gezondheidsredenen. Louis bleef het bedrijf leiden tot zijn dood in 1925 waarna het tot ver in de twintigste eeuw bleef bestaan onder zijn opvolgers 58. De correspondentie start in 1891 en handelt vooral over Biekorf.

Edmond de plancke bewerkt Edmond
Louis de plancke bewerkt Louis
“Ik zou voorzeker prenten drukken, vooral in de afdeelinge Kinderkamer. Augustinus heeft er bij de vrechte in zijn Musée des enfants, die al 2 jaar oud is. Men zou kunnen de lezinge (text) op de prente maken instee van de prente op de lezinge. Zoo ging ‘t eertijds in R. d. H.”
Brief G. Gezelle aan E. Van Robays - 26 februari 1889

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.