Boodschap van de vogels en de andere opgezette dieren

Aanschouwelijk onderwijs door een museum vol opgezette dieren in het kleinseminarie van Roeselare.

Opgezette dieren

Het educatief museum in het kleinseminarie stelde opgezette vogels en dieren ten toon. Gezelle schreef dit gedicht om in het onderhoud van het museum te kunnen voorzien en nieuwe dieren te kunnen aankopen. Ook Gezelles broer Romaan en later ook zijn zoon Jozef hielden zich bezig met het opzetten van vogels.

BRU001006674 Jozef Gezelle die een jonge reiger opzet.

Gezelles handschriften

  • GGA0004 1
  • GGA0004 2
  • GGA0004 3
  • GGA0004 6
  • GGA0004 5
  • GGA0004 4
  • GGA0004 8
  • GGA0004 7
Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren

staande in het ‘museum’, ingericht in 't kleen seminarie te Rousselaere binst het schooljaar 1854-1855.

Hoort en neemt ons tale in achte,

kinders van het pluimgeslachte,

liefste broeders, groot en kleen,

die daar floddert ondereen.

Gij die al de krinkelwegen

in het hemelrijk gelegen

weet te vinden in uw vlucht

door de licht doorvlogen lucht,

gij die, diepe in 't loof gedoken

of in 't lommerwelf beloken

van het dik bewassen woud,

kunstig daar uw nestjes bouwt,

en in 't duiksel van de blâren

pluimkes, mos en wollenharen

samen tot een wiegske vlecht

en daar al uw hope in legt,

vol van moederlijk verlangen,

vol van vreugde en blijde zangen:

d'hope van 't geheel geslacht,

van der bonten vederdracht!

(...)

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.