Gezelle Eco

Guido Gezelle schreef enkele van de mooiste natuurgedichten uit de Nederlandse literatuur. De taal in zijn gedichten is meesterlijk, de vorm afwisselend en virtuoos. Hij leefde in de negentiende-eeuwse stad, plek van industrialisering en grauwe verstedelijking. Via zijn natuurgedichten en prozateksten bekritiseerde hij de ontwikkeling van de industrie. Ze getuigen van een sterk ecologisch bewustzijn en dat maakt Gezelle opnieuw een dichter van deze tijd. Bekijk hoe moderne dichters en kunstenaars zich aangesproken voelen door de thematiek en lees ook hoe Gezelles ecologisch gedicht tegen de vervuiling van de Mandelbeke zijn verdere loopbaan bepaalde.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.