Hebt meêlijen met de boomen Publieksavond

Mieke Dumon

Mieke Dumont gaat in dialoog met Carl De Strycker van het Poëziecentrum en Lies Van Gasse over haar moderne bewerkingen van Gezelles gedichten in de graphic poem Vliegoefeningen. Aansluitend volgt een debat over het thema Gezelle & ecologie met uitgever Carl De Strycker, dichter Geert Buelens en Gezellekenner Prof. Johan van Iseghem. Dichters Frederik Lucien De Laere en Peter Holvoet Hanssen zorgen voor poëtische intermezzo’s met hun hedendaagse mijmeringen bij Gezelles natuurgedichten.

Vrijdag 26 november om 19.30 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal), Kuipersstraat 3, 8000 Brugge

Herbekijk de avond

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.