Nieuwe vrijwilligers: Dirk Geirnaert en Arnold Strobbe

Het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge werkt aan een online editie van Gezelles brieven. Het kan daarbij rekenen op een team enthousiaste vrijwilligers.

Dirk Geirnaert

Dirk Geirnaert

Dirk Geirnaert is neerlandicus. Hij was een van de Vlaamse medewerkers bij het Vlaams-Nederlandse Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) te Leiden. Hij werkte als redacteur mee aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT) en was verantwoordelijk voor de Cd-rom Middelnederlands. Na de voltooiing van het WNT in 2001, werkte hij aan de online historische woordenboeken van het INT. Hij schreef in Biekorf over de originele Gezellebrieven die bij het INT en in de Leidse Universiteitsbibliotheek bewaard worden. Binnen het brievenproject werkt hij rond Nederlandse briefschrijvers en correspondentie i.v.m. Nederland. Van hem zijn ondertussen al 2 correspondenties gepubliceerd: Gerrit Jan Boekenoogen en Willem De Vreese

“Het is mooi om te zien hoe duidelijk bepaalde menselijke trekken uit de briefwisseling De Vreese - Gezelle naar voren komen. De Vreese: hardwerkend, doortastend, zelfbewust, eergevoelig, strategisch opererend, vaak ook wel dwingend op het drammerige af; Gezelle: steeds bereid tot medewerking, b.v. aan de realisering van KANTL-ambities van De Vreese en aan het werk voor het WNT door genereus zijn Woordentas beschikbaar te stellen voor het Leidse woordenboekenwerk.”
Dirk Geirnaert
Arnold Strobbe

Arnold Strobbe

Arnold Strobbe is germanist en was leraar in het V.T.I. te Deinze. Als plaatselijk heemkundige en bestuurslid van de Gezellekring schreef hij een biografie van de Poekse Gezelleleerling Hendrik Van Doorne. Binnen het brievenproject werkt Arnold rond de correspondentie van Van Doorne.

“De band tussen Gezelle en de notarisfamilie Van Doorne was ooit heel intens. Gezelles gedicht 'Poucke'( 1857) eindigt met de woorden:' Poucke, en daar is 't al!'. Wie weet, werpt Gezelles briefwisseling met de Van Doornes meer licht over wat Gezelle bedoelde met dat 'al'.”
Arnold Strobbe

Maak kennis met alle vrijwilligers en het team achter het brievenproject.

Gezelles brieven: vrijwilligers en team brievenproject

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.