Frederik Lucien De Laere & De Reuze

Brugse dichter Frederik Lucien De Laere is gefascineerd door een gedicht van Gezelle met een uitgesproken ecologisch thema. In 'De Reuze' levert een kolossale boom een episch gevecht op leven en dood met de mens.

Frederik Lucien De Laere

Frederik Lucien De Laere

Frederik Lucien De Laere publiceerde vijf dichtbundels en verschillende gedichten in verschillende literaire tijdschriften zoals De Brakke Hond, Deus ex Machina en Het Liegend Konijn. In 2007 en 2008 was hij stadsdichter van Damme. Zijn werk werd opgenomen in de bloemlezing Gerrit Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Hij maakte jarenlang deel uit van het legendarische dichterscollectief Het Venijnig Gebroed. De Laere is ook actief als performer en werkt al geruime tijd samen met actrice Els Deceukelier.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.