Frederik Lucien De Laere & De Reuze

De Brugse dichter Frederik Lucien De Laere is gefascineerd door een gedicht van Gezelle met een uitgesproken ecologisch thema. In De Reuze levert een kolossale boom een episch gevecht, op leven en dood, met de mens.

Screenshot Frederik

De reuze

Winden vielen, vast en vele,
stormende u, en stootende aan
:
grepen u bij hals en kele,
wilden u in ’t zand gedaan:
staan zoo liet het al te booze
windgevaarte u, schrikkelooze!”

Donderende drakentoten,
hemelmachten, onbekend,
vonken viers en vorken schoten,
dapper, u den top omtrent:
niets en heeft ontroerd, of onder 't
bliksemvier u neêrgedonderd.

Wie dan heeft u omgestreden,
groene reus, met al uw' macht;
naakt en bloot uw' schoone leden,
effenvloers, in 't zand gebracht?
Wie kon al uw' krachten dwingen,
haarlooze, en in schande u bringen?

Frederik Lucien De Laere

Frederik Lucien De Laere

Frederik Lucien De Laere publiceerde vijf dichtbundels en gedichten in verschillende literaire tijdschriften zoals De Brakke Hond, Deus ex Machina en Het Liegend Konijn. In 2007 en 2008 was hij stadsdichter van Damme. Zijn werk werd opgenomen in de bloemlezing Gerrit Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Hij maakte jarenlang deel uit van het legendarische dichterscollectief Het Venijnig Gebroed. De Laere is ook actief als performer en werkt al geruime tijd samen met actrice Els Deceukelier.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.