GGA Aanw 1038 00pakketje

Teruggave Antoon Viaene

Het Rijksarchief Kortrijk zorgde in 2021 voor een teruggave van deze belangrijke verzameling namens de erven van oud-conservator Antoon Viaene. De stukken worden zo opnieuw ondergebracht in hun oorspronkelijk collectieverband als eigendom van de Stad Brugge. De restitutie is belangrijk door de omvang, de diversiteit en inhoud van de stukken. Ze bevat ook heel wat autografen en topstukken.

Guido Gezelle
Read more
Guido Gezelle
GGA Aanw 555r
Wemaer & Gezelle

Een bijzondere relatie

De restitutie is zeer relevant voor de Gezellestudie omdat ze nog heel wat onbestudeerd materiaal bevat, zoals 52 brieven van Antoon Wemaer aan Guido Gezellevan 1856 tot 1874. De brieven laten ons toe om de bijzondere relatie tussen Wemaer en Gezelle beter te begrijpen. Ze illustreren hoe hij Gezelle in het Brugse katholieke netwerk introduceerde en hoe hij tussenkwam bij het ontstaan en de realisatie van publicaties zoals Rond den Heerd en de Spokers Almanak. Bovendien bieden ze ons een gedetailleerde blik in de interne keuken van de weekbladen ‘t Jaer 30 en ‘t Jaer 70.

Lees het verhaal: was Gezelle een gedirigeerd journalist?

Lees de brieven


Guido Gezelle
GGA Aanw 1033 01r
Poëziehandschriften

Het schrijwiel

De verzameling bevat ook heel wat autografen zoals originele brieven van Guido Gezelle, proza, taalkundige notities en acht poëziehanschriften waaronder 'Het schrijwiel'.

Guido Gezelle
GGA Aanw 1021 schriftje27v
Diversiteit aan topstukken

Schriftjes Van Doorne

Het gaat verder onder meer over topstukken als het reglement van Gezelles leerlingenkring de Confraternity, brieven van belangrijke correspondenten als Hendrik Conscience, Albrecht Rodenbach, Charles Carton en Lucy Smith, de gedenkschriftjes van Hendrik Van Doorne…

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.