GGA Aanw 934 01r

Schenking met versierd handschrift & dodenmasker

In 2023 kreeg het Guido Gezellearchief een waardevolle schenking van de erven van Stijn Streuvels, familie van de dichter. Ze bevat een pakket poëziehandschriften van Gezelle waaronder eentje met goud versierd voor de Katrientjes en twee voorwerpen: een dodenmasker en afgietsel van hand van de dichter.

Guido Gezelle
Read more
Guido Gezelle
GGA Aanw 934 01r
Wij wenschen wederom

Guido Gezelle schreef het gedicht Wij wenschen wederom in 1885 voor de feestdag van banketbakker Henricus Goemaere, vader van Henriëtte. Zij was begeleidster bij de Katrientjes, het Kortrijkse fabriekspatronaat waarvan Gezelle de geestelijke leiding had. Gezelles gedichten werden steevast voorgelezen op de bijeenkomsten en vieringen, vandaar het papier met een mooi siermotief.

GGA Aanw 935r Mijne oogen zien bij dage, variatie op strofe 13
Ongekend handschrift

De schenking bevat een pakket met fragmenten en losse dichtregels waaronder een ongekende autograaf van een strofe uit Gezelles gedicht Mijne oogen zien bij dage uit de bundel Tijdkrans.

Guido Gezelle
Aanw 944 01
Dodenmasker & hand

Het afgietsel van het dodenmasker van Guido Gezelle in de schenking werd op de markt gebracht in 1946 door Stijn Streuvels en Paul Lateur in een beperkte oplage van 60 exemplaren. Dit om de stroom aan "lelijke" portretten en afbeelding die van de dichter de ronde deden tegen te gaan. Het afgietsel van Gezelles hand komt uit het Brugse huis Jacquart, een atelier van religieuze voorwerpen.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.