IMG 4619 Medium 002 201204 110213 f1607082246

Gezelleminiatuur

Het gedicht "O rozenkrans" van Guido Gezelle werd met de hand geschreven op perkament en verlucht als een echte middeleeuwse miniatuur. Dit kunstwerk werd gemaakt in de abdij van Maria Mediatrix te Hekelgem door een anonieme kunstenares.

Guido Gezelle
Read more
IMG 4618 Medium 002
Maria Mediatrix

De verluchtingskunst, bij uitstek een vrouwelijke kunst, leefde na de Eerste Wereldoorlog vooral voort in kloosters en abdijen. Het Engels Klooster te Brugge was ervoor gekend en de abdij van Maria Mediatrix te Hekelgem stichtte in het interbellum een atelier om de middeleeuwse scriptoria voort te zetten. Deze bijzondere miniatuur werd gemaakt door een onbekende talenvolle kunstenaars en komt uit het atelier van Maria Mediatrix.

Guido Gezelle
o Roozenkrans

o Roozenkrans, Maria's blommenkroone,
gij, troost van al dat christen name draagt,
zijt welkom, daar gij, altijd even schoone,
de deugden beeldt van de onbevlekte Maagd. (...)

Bij dag en nacht in droeve of andere tijden, uw kracht versterkt mijn hert en mijn gemoed;
en immer wordt beproeving, last en lijden,
door uw gebed, mij dragelijk en zoet!

o Roozenkrans, 'k en duchte niet te sterven,
zoo 'k steune op u en blijve aan u getrouw;
en nooit en zal Maria mij onterven,
die al mijn hope op hare goedheid bouw. (...)

Guido Gezelle

IMG 4619 Medium 002

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.