IMG 4619 Medium 002 201204 110213 f1607082246

Gezelleminiatuur

Het gedicht 'O rozenkrans' van Guido Gezelle werd met de hand geschreven op perkament en verlucht als een echte middeleeuwse miniatuur. Dit kunstwerk werd gemaakt in de abdij van Maria Mediatrix te Hekelgem door een anonieme kunstenares.

Guido Gezelle
Lees meer
IMG 4618 Medium 002
Maria Mediatrix

De verluchtingskunst, bij uitstek een vrouwelijke kunst, leefde na de Eerste Wereldoorlog vooral voort in kloosters en abdijen. Het Engels Klooster te Brugge was ervoor gekend en de abdij van Maria Mediatrix te Hekelgem stichtte in het interbellum een atelier om de middeleeuwse scriptoria voort te zetten. Deze bijzondere miniatuur werd gemaakt door een onbekende talenvolle kunstenares en komt uit het atelier van Maria Mediatrix.

Guido Gezelle
o Roozenkrans

o Roozenkrans, Maria's blommenkroone,
gij, troost van al dat christen name draagt,
zijt welkom, daar gij, altijd even schoone,
de deugden beeldt van de onbevlekte Maagd. (...)

Bij dag en nacht in droeve of andere tijden, uw kracht versterkt mijn hert en mijn gemoed;
en immer wordt beproeving, last en lijden,
door uw gebed, mij dragelijk en zoet!

o Roozenkrans, 'k en duchte niet te sterven,
zoo 'k steune op u en blijve aan u getrouw;
en nooit en zal Maria mij onterven,
die al mijn hope op hare goedheid bouw. (...)

Guido Gezelle

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.