Brief van Hendrik Rommel aan Guido Gezelle

Tijdens de festiviteiten van het Comité Flamand de France voor Jacob De Meyere in Vleteren vergat de voorzitter Guido Gezelle aan het woord te laten. Eugeen Cortyl, secretaris van het genootschap, vraagt Gezelle alsnog om een stukje proza of verzen om te publiceren. Gezelle schrijft het gedicht "Tot Vleteren".

Eugeen Cortyl

Bekijk alle foto's

  • Vleteren Geanet
  • GGA 6740r
  • GGA 6740v
  • GGA9662bis 13
  • GGA 9750r

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.