Loquela

Gezelle schreef gepassioneerd over taal in het tijdschrift Loquela. Hij deed hiervoor een beroep op taalvondsten van kennissen en zanters.

GGA050903 16a

Taalkundige vondsten

Van 1881 tot 1895 gaf Gezelle het taalkundige maandblad Loquela uit. Hierin verzamelde hij al zijn taalkundige vondsten, die hij optekende uit de volksmond of uit oude boeken. Via verschillende rubrieken nodigde hij een netwerk van meer dan honderd “zanters” uit om bij te dragen aan het tijdschrift. Even had hij ook een tijdschrift Ons Oud Vlaemsch, gericht op Frans-Vlaanderen, maar dat kende slechts een kort bestaan.

Bekijk de doorzoekbare tekst van deze krant via de catalogus.

GGA1138 2 Antwoorden van Gezelle op lezersvragen voor Loquela 1881

Loquela. Roeselare: J. De Meester-Van Nieuwenhuyze, mei 1881 - november 1895. Maandelijks 4 blz. Vanaf 1888 vertraagd verschijningsritme. Vanaf oktober 1886 met de bijlage: Wetensweerdigheden.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.