't Jaer 30

Onder allerlei schuilnamen neemt Gezelle met zijn scherpe pen de liberale vijand op de korrel.

GGA050903 21

Katholiek persoffensief

Gezelle werd ingezet in het katholieke persoffensief tegen het opkomende liberalisme. Nadat hij enkele maanden ’t Kiesgazetje op zich genomen had, werd hij door bisschop Faict gevraagd om redacteur te worden van het Brugse weekblad ’t Jaer 30, of politieke wegwyzer voor treffelyke lieden.

GGA 9351 F Bisschop J.J. Faict
WVL 18631108 0001

De Westvlaming

't Jaer 30 verscheen vanaf juli 1864 bij Honoré Vandenberghe-Denaux en was een reactie op de liberale tegenhanger De Westvlaming. Er werd geregeld stelling genomen in kwesties uit de nationale en lokale politiek. Onder schuilnamen als Spoker en via diverse andere personages publiceerde Gezelle in de krant politieke gedichten en pittig, polemisch proza met een grote dosis volkse humor. De felle polemieken leidden ertoe dat Gezelle in enkele rechtszaken betrokken raakte. Behalve politieke artikelen en gedichten bevat het blad ook heel wat brieven en dialectproza rond volkse personages als Mietje Meeskes, Jan Slimbrouck of Waantje Wekkers.

JZE 18710603 0001

't Jaer 70

Op 18 juni 1870 werd de krant overgenomen door Modest Delplace en werd de naam gewijzigd in ’t Jaer 70 een nieuw gazetje voor christelijke Vlamingen. In 1867 werden een aantal teksten uit ’t Jaer 30 apart uitgegeven in de Spokers Almanak of de Lacher van Brugge.

't Jaer 30, of politieke wegwyzer voor treffelyke lieden. Weekblad. Brugge: M. Vandenberghe-Denaux, 17.7.1864-12.6.1870. (later ’t Jaer 70, waarvan Gezelle redacteur was tot 1872).

Bekijk de doorzoekbare tekst van 't Jaer 30 via Erfgoed Brugge.

Bekijk de doorzoekbare tekst van 't Jaer 70 via Erfgoed Brugge.

Bekijk de doorzoekbare tekst van De Westvlaming via Erfgoed Brugge.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.