Onthullende brieven van Antoon Wemaer

Onlangs verwierf het Guido Gezellearchief 52 brieven van Antoon Wemaer aan Guido Gezelle. De brieven zijn nu gepubliceerd in Gezelles online brieveneditie en leveren nieuwe inzichten in Gezelles rol als politiek journalist en de invloed van de katholieke overheid op de krant 't Jaer 30.

Wemaer2
GGA Aanw 585 01r

Gezelle een gedirigeerd journalist?

Gezelle was in Brugge actief als redacteur en politiek journalist van 't Jaer 30. Hij lanceerde pittige aanvallen op de liberale vijanden. Uit de correspondentie blijkt dat hij hierin werd gestuurd door de enigmatische figuur Antoon Wemaer. Wemaer was directeur van het Grootseminarie en vicaris generaal van de Brugse bisschop Faict, mentor van Guido Gezelle, gulle kunstliefhebber en filantroop. Hij was de drijvende kracht achter de ultramontaanse strijd met de liberalen in het negentiende-eeuwse Brugge. Hij was de man die achter de schermen stevig de touwtjes in handen hield en nauwelijks sporen naliet. Hij opereerde soms als censor en had een bepalende invloed op Gezelle als redacteur en de inhoud van 't Jaer 30.

132

Lees meer

Het nieuwe verhaal over dit onderwerp op gezelle.be

Een uitgebreide analyse in het tijdschrift Biekorf, aflevering, 2021|3 dat verschijnt einde oktober.

De brieven van Antoon Wemaer in tekst en beeld in de online brieveneditie

Over de teruggave brieven van Antoon Wemaer

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.