De duizendste brief uit Gezelles correspondentie staat online

Het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge werkt aan een online editie van Gezelles brieven. Met trots kunnen we melden dat de duizendste brief online staat!

Duizendste brief

Het gaat om een brief van ‘Vadertje Thijm’ uit 1858. Jozef Albert Alberdingk Thijm (1820-1889) was de oudste zoon van een katholieke Amsterdamse koopmansfamilie. In 1851 nam hij het initiatief voor de Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken en in 1855 stichtte hij het tijdschrift Dietsche Warande. In 1863 nam hij de drukkerij Van Langenhuysen over en werd hij uitgever van het katholieke dagblad De Tijd. Zo speelde hij een belangrijke rol in de ontwikkeling van het Nederlandse katholieke leven. Hij betreurde de splitsing met het katholieke Vlaanderen en had heel wat Vlaamse contacten, waaronder Guido Gezelle.

Voor de editie van Gezelles correspondentie werken we samen met een groep enthousiaste vrijwilligers. Vrijwilliger Prof. Rik Van Gorp editeerde de correspondentie van Jozef Albert Alberdingk Thijm, en dus ook deze duizendste brief.

>> meer info over het brievenproject en de vrijwilligers

>> inhoudelijke info over de brief

>> lees de duizend brieven

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.