Gezelles brieven

Dagelijks vielen er bij Gezelle brieven in de bus: van familie en vrienden, oud-leerlingen, letterkundigen, collega’s en missionarissen van over de hele wereld. Gezelle bewaarde zo’n 7000 stukken, gaande van 1854 tot 1899. Hij schreef zelf ook dagelijks brieven aan de contacten uit zijn netwerk.

GGA3497 02 01

De correspondentie

De 7000 brieven zijn soms heel persoonlijk en intiem of net heel zakelijk. Ze bevatten een schat aan informatie over de 19de eeuw. Verspreid over het volledige archief zitten nog vele brieven, die door Gezelle verknipt waren om ze opnieuw te gebruiken voor poëzie of taalkundige notities. Vele van deze brieven werden gereconstrueerd. De brieven van Gezelle zelf raakten verspreid en gingen vaak verloren. In het archief zijn er een 600-tal brieven van Gezelle zelf bewaard. Meestal gaat het om familieleden of nauwe vrienden als Eugeen Van Oye of August Cuppens.

Bijzondere brieven

Hendrik Conscience Hendrik Conscience (Wikimedia)

Hendrik Conscience aan Guido Gezelle, Kortrijk, 12.10.1858

Gezelle stuurde zijn eerste bundel Dichtoefeningen naar Conscience. Die schrijft bladzijden vol lof, maar zou wel het West-Vlaams achterwege laten.

“De ware dichters zyn zoo zelden, dat men wel juichen mag wanneer er een zich openbaert”
Hendrik Conscience - 1858
GGA 3890r
Whitechapel Whitechapel (whitechapeljack.com)

Brief van Guido Gezelle aan Mathilde Catteeuw, Clapham (Londen), 09.09.1888

Op één van zijn Engelandreizen schrijft Gezelle een brief aan zijn meid met details over de moorden van Jack the Ripper.

“‘t Is in London een moordenaar die al drie vrouwmenschen opgesneden en de derms uitgehaald heeft en hy legt gedrukte brieven op strate waarop staat dat hij er negen moet hebben. God zegene en beware ons.”
Guido Gezelle - 1888
GGA8579 1r
GGA 9159 F Superior Frutsaert

Brief van Guido Gezelle aan zijn ouders, Roeselare, 01.11.1858

Gezelle stuurt een wrevelige brief naar zijn ouders vanuit Roeselare. Hij is misnoegd dat hij niet naar huis kan komen omdat de superior hem aan het werk zet in het pensionaat.

“Ik heb alle dage in gereedheid gestaen om te komen, en nu ben ik wederom voor eene goeden tyd uitgesteld van Mr. Superior, die my tegen mynen wil en dank opgeleid heeft van my weke te doen in ‘t pensionnaet nevens de vyf anderen”
Guido Gezelle - 1858
GGA 8703r

Guido Gezelle aan Eugeen Van Oye, Roeselare, 15.09.1858

Eugeen Van Oye had Gezelle tijdens de vakantie een afstandelijk briefje gestuurd. Met deze vreemde brief wou Gezelle opnieuw de interesse wekken van zijn favoriete leerling door te schrijven in een nieuw verworven taal: het Hindoestani. Gezelles kennis van die taal kwam door een Hindoestani-bekeerling uit Agra die in 1858 aan het kleinseminarie te Roeselare verbleef.

“Hum toomra-pass hindustani-cheetee likna mankta---- that is I want to write to you a hindustani letter”
Guido Gezelle - 1858
  • GGA3497 02 01
  • GGA3497 02 02
  • GGA3497 01 01
  • GGA3497 01 02
  • GGA3497 01 03
  • GGA3497 01 04
GGA1213 01

Brief van Leonie Raoux-Manceau aan Guido Gezelle, Brugge, 24.12.1884

Deze brief van de echtgenote van de Brugse lithograaf Pierre Raoux was tot voor kort niet bekend. Door de reconstructie komt er nieuwe, verrassende informatie aan het licht.

“Nous avons reçu les beaux vers que vous avez eu la bonté de n[ou]s envoyer, c’est exquis, Pierre et moi, nous vous en remercions de tout coeur. Comme je vous l’ai dit, nous allons les faire exécuter à la pl[u]me, lettres manuscrit en couleurs et or sur une f[e]uille bristol grand format”
Leonie Raoux-Manceau - 1884
GGA 3586 Swijnswol den en 3322 K fiche 7 en 8231r volledig

Brief van Anne Gadd aan Guido Gezelle, Londen, 30.12.1861

Het vraagt soms wat puzzelwerk om sommige brieven te kunnen lezen. Zeker wanneer de vier zijden kruiselings werden beschreven zoals veel Engelse correspondenten deden.

GGA 7225r

Brief van Jozef Bahri aan Guido Gezelle, Tielt, 20.12.1870

Jozef Bahri stuurt Gezelle een Hebreeuwse brief omdat hij gehoord heeft dat Gezelle deze taal bestudeert.

GGA 4898r

Naamkaartje van Gustaaf Janssens aan Guido Gezelle, Geel, 01.08.1884

Gustaaf Janssens stuurt Gezelle woordverklaringen en illustreert dit met een tekening van een “handvleugel”.

GGA 5421 2r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.