GezelleBrOn

In april 2017 werd het startschot gegeven voor GezelleBrOn, een digitale uitgave van Gezelles brieven. Het ultieme doel van het project is een wetenschappelijke online teksteditie van de volledige brievenverzameling – 7700 stuks! – die in het Gezellearchief bewaard wordt.

Participatieproject collage

Een enorme verzameling brieven

De reusachtige brievenverzameling vormt een essentieel onderdeel van het archief. Ze geeft inzicht in het leven en werk van een van de belangrijkste auteurs in de canon van de Nederlandstalige literatuur. Bovendien heeft de briefwisseling ook een grote waarde voor de studie van het religieuze leven, het onderwijs, pers, taal- en volkskunde en de mentaliteitsgeschiedenis van de negentiende eeuw.

GGA 8696r correspondentie Guido Gezelle en uitgever Edward Gailliard

Wetenschappers delen hun kennis

Uniek is dat wetenschappers er hun kennis voor dit project delen. Vier partners slaan de handen in elkaar:

 • Vrijwilligers van het Guido Gezellegenootschap gaan aan de slag met de briefwisseling van Guido Gezelle.
 • Het Guido Gezellearchief (Openbare Bibliotheek Brugge) begeleidt de vrijwilligers en levert de digitale beelden. Het is verantwoordelijk voor de eindredactie.
 • De vrijwilligers werken verder op de resultaten van een eerder inventariserings- en editieprojectproject met het Centrum voor Gezellestudie (Universiteit Antwerpen - Prof. P. Couttenier).
 • Het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren zorgt voor de technische begeleiding en ondersteuning van het project, alsook voor de ontwikkeling van de editie zelf.
GGA 3586 sint jan te rade 1 r Brief van Bruno Vander Stichele met ingrepen van Gezelle

Wetenschappelijke digitale editie

In GezelleBrOn krijg je zowel het beeld als de verrijkte tekst van de brief te zien. Je kan er vlot de brieftekst lezen en je kan ook dieper in de tekst gaan. Zo kan je de verschillende tekststadia en tekstvarianten ontdekken. Uniek hierbij is dat we ook alle ingrepen van Guido Gezelle zelf weergeven. Voor Gezelle waren de brieven gebruiksvoorwerpen die hij herwerkte tot artikels voor zijn tijdschriften, hij schreef er poëzie op of verknipte ze tot taalkundige fiches.

Editie

Verrijkte brieven

Om de brieven beter te kunnen begrijpen is in GezelleBrOn de brieftekst verrijkt met commentaar bij personen, verenigingen, plaatsen, gebeurtenissen uit Gezelles leven, titels van Gezelles werken en gedichten. Er zijn ook bibliografische verklaringen en inhoudelijke verduidelijkingen waar nodig.

GGA 8454v Hugo Verriest aan Guido Gezelle

Deelprojecten

De realisatie van de online editie in GezelleBrOn verloopt via deelprojecten. Eerst komen de brieven van de leraars van het Brugse Sint-Lodewijkscollege aan bod. Deze editie is online beschikbaar. In 2021 starten we met de leden van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Na de Brugse drukkers komen de vrouwelijke correspondenten aan bod via het project 'Vrouwen van papier'.

Collectiepartners

Sommige brieven worden bewaard in andere instellingen. We kunnen rekenen op hun steun of het aanleveren van digitale beelden van de brieven:

 • Cultuurbibliotheek Brugge (project Sint-Lodewijkscollege)
 • Rijksarchief Kortrijk (project Sint-Lodewijkscollege en KANTL)
 • Westflandrica, Trezoor Erfgoeddepot Kortrijk (project Sint-Lodewijkscollege)
 • Engels Klooster Brugge (project Sint-Lodewijkscollege)
 • Stichting de Bethune (project KANTL)
 • Universiteitsbibliotheek Gent (project KANTL)
 • Archief Gent (project KANTL)
 • Archief KANTL (project KANTL), Regionaal Archief Nijmegen & Katholiek Documentatie Centrum, Radbout Universiteit Nijmegen (project KANTL)
 • Universiteitsbibliotheek Leiden (project KANTL)
 • Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis (project KANTL)
 • FelixArchief, stadsarchief Antwerpen (project KANTL)
 • Stichting Jean van Caloen, Loppem (project vrouwen)
 • KADOC Leuven, Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving (project vrouwen)

GezelleBrOn

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven

GGA3502 01 01 01

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.