Brieven van leraars uit het Sint-Lodewijkscollege

Het Sint-Lodewijkscollege was een belangrijke katholieke school in het 19de-eeuwse Brugge. Grote figuren zoals Leonard De Bo en Hugo Verriest gaven er les. Ze correspondeerden vaak hun leven lang met Gezelle.

SL714 008
GGA 9213 F Sint-Lodewijkscollege

De intellectuele elite

De leraars verbonden aan dit college waren in de regel priesters. Ze maakten deel uit van de intellectuele elite van Brugge en West-Vlaanderen. Uit de 500 brieven blijkt dat Gezelle een prominente rol vervulde binnen dit netwerk. Hij bewerkte hun publicaties en gaf hen raad. Omgekeerd bieden de brieven ons een goed inzicht in de voedingsbodem en doelgroep van Gezelles tijdschriften als Rond den heerd, ‘t Jaer 30, Loquela en Biekorf.

GGA3200v L. L. De Bo aan Guido Gezelle

Anonieme auteurs

Deze leraars waren vaak de anonieme auteurs van zijn tijdschriften. Ze schrijven bijvoorbeeld over de vernederlandsing van wiskundige termen of over Latijnse werken maar ook over Middelnederlandse literatuur, de Vlaamse liederenschat, religieuze processies, enz.

Bekijk het overzicht van de correspondenten.

Online editie van de brieven van de leraars met Gezelle

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de brieven
GGA 6336r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.