Poëzie

Gezelle bewaarde zijn poëziehandschriften in allerlei vormen: snippers, klad, net, al of niet met arceringen en correcties. Hij schreef ze in notitieboekjes, op reclamedrukwerk of op mooi versierd papier.

GGA0759 01

Een berg papieren

Duizenden handschriften van Gezelles gedichten bleven bewaard. Een van de redenen hiervoor is dat hij oud papier verknipte om het te gebruiken voor taalfiches. De originelen konden achteraf opnieuw bij elkaar gepuzzeld worden. Hij recycleerde ook brieven om er gedichten op te schrijven. Stijn Streuvels wordt geconfronteerd met een berg papieren na Gezelles dood.

“Bij nonkel Guido was er nog een ander eigenaardigheid die moeilijk te verklaren valt, namelijk dat hij geen enkel briefje, geen stukje geschrift kon vernietigen -alles bewaard bleef. Dat heb ik kunnen vaststellen bij het opruimen van de inboedel op zijn kamer: brieven van alle aard, open en ordeloos op zijn schrijftafel verspreid.”
Stijn Streuvels - 1960

Gezelles papieren

OBB001000059bij
Stijn Streuvels
Kroniek van de familie Gezelle

Creatieve proces

De documenten uit het archief geven een mooi beeld van hoe Gezelle te werk ging, gaande van kladversies, over netversies en al dan niet gecorrigeerde drukproeven tot en met de vele gelegenheidsdrukken in de vorm van versierde bidprentjes, huwelijksaankondigingen, feestelijk drukwerk voor religieuzen, enz.

Bijzondere stukken

GGA040903 11

De keizerlijke kroon

Sommige handschriften van Gezelle zijn rijkelijk versierd. Dit gelegenheidsgedicht schreef hij op feestelijk briefpapier voor de Kortrijkse fabrieksmeisjes.

Lees meer over het gelegenheidsgedicht voor Anna Demets, begeleidster van de Katrientjes.

God gaf het ons

Gezelle schreef het grafgedicht God gaf het ons voor Augustus Van Doorne. Gustje was het overleden broertje van zijn leerling Hendrik Van Doorne. Bekijk hoe hij op het handschrift ook het tekstontwerp maakte voor het bidprentje.

Bekijk andere funeraire gedichten van Gezelle.

 • GGA0040
 • GGA1756 01
 • GGA 9190 F orig
GGA2604 16

Zakagenda met gedicht

Gezelle schreef dit gedicht O Holy Pathmos in een zakagenda. Gezelle had die bij zich toen hij stierf.

Ligna silvarum. Boschreuke, boomreuke,

Verschillende versies van één gedicht tonen het creatieproces. Ontdek de verschillende stadia van het gedicht Boschreuke.

 • GGA0936 01
 • GGA0937 01
 • GGA0939 01
 • GGA0938 01

o Vader van de weezen

Hier schrijft Gezelle elke strofe op een afzonderlijk stukje papier, een procedé dat hij geregeld gebruikte. De strofen van o Vader van de weezen zijn geschreven op de keerzijde van reclamedrukwerk voor wijn.

GGA1581 01

“Dat beestje sparen tot in Hooimaand”

Gezelle bewaarde van zijn gedichten zowel het handschrift als de drukproef. Op de gecorrigeerde drukproef van het gedicht Irrequietem voor de dichtbundel Rijmsnoer schreef hij ook instructies: “Dat beestje sparen tot in Hooimaand”

 • GGA0701
 • GGA0702

Een dapper man was hij

Karel Roets, een studiegenoot van Gezelle werd ingehuldigd als deken. Gezelle schreef het gedicht Ad Multos Annos voor de gelegenheid. Op 9 maart 1882 las hij het ook voor op een intiem feestje. Je kunt het handschrift en het gelegenheidsdrukwerk zien.

Bekijk meer gelegenheidsgedichten van Gezelle.

 • GGA0408
 • GGA3567

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.