Joufvrouw Anne

Gezelle schreef dit gedicht voor Anna Demets begeleidster van de Katrientjes, fabrieksmeisjes bij de spinnerij Linière de Courtrai.

GGA 9150 F donkerder 002 Anna Demets

Anna Demets

Als onderpastoor in Kortrijk werd Gezelle belast met de patronaatswerking voor de fabrieksmeisjes van de spinnerij Linière de Courtrai van Alberik Goethals. Vanwege hun patroonheilige de H. Katharina werden ze de Katrientjes genoemd. Zij kwamen elke zondag- en feestdag bijeen voor ontspanning en onderwijs. Ze werden onderverdeeld in groepen onder de leiding van een begeleidster, een ongehuwde juffrouw uit de burgerij. In dit gedicht biedt Marie, een van de Katrientjes, haar begeleidster Anna Demets haar gelukwensen aan bij haar patroonsfeest.

Het gedicht

De tekst is geschreven door Guido Gezelle. Er bleven 57 dergelijke gedichtjes bewaard voor verschillende begeleidsters, soms op papier met randversiering. Ze werden niet gedrukt.

GGA aanw 312r
Joufvrouw Anne

      Joufvrouw Anne,
      ik en kanne
niet veel fransch en geen latijn,
      en daarmede
      moet mijn reden
in ons moeders tale zijn.


      Gij verstaat mij,
      zoo dan, laat mij
nogmaals zeggen waarom dat
      ik hier komme
      met die blomme
en dien wensch: Proficiat!


      't Is om reden
      dat het heden
is uw naamdag en doordien
      ik, Marie, u
      geren zie, nu,
en zal altijd geren zien!

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.