Geert Buelens 'Bermhertigheid voor 't schamel wied'

Geert Buelens20201105 015

Geert Buelens is (klimaat)dichter, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht en de auteur van Wat we toen al wisten. De vergeten groene geschiedenis van 1972. In zijn Inleiding bij de bundel Vliegoefeningen leest hij Gezelle als een tijdgenoot: een dichter die oog heeft voor het levensrecht van het allerkleinste en meest kwetsbare. Bomen, dieren en planten zijn allemaal schepselen Gods, ook het onkruid dat de mens probeert uit te roeien. Biodiversiteit was voor Gezelle geen abstract begrip.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.