Muurschildering Sammy Slabbinck 2

Street art Sammy Slabbinck

Brugs kunstenaar Sammy Slabbinck werd door Stad Brugge aangezocht om de Carmersstraat op te fleuren met street art. Hij maakte een kunstwerk geïnspireerd op Guido Gezelle en Elizabeth Zorghe. Het Gezellearchief kocht een bibliofiele afdruk van het kunstwerk.

Guido Gezelle
Read more
“…'k hoorde zo geerne de vogelkens schuifelen”
Guido Gezelle (?) - november 1899
Guido Gezelle
Muurschildering Sammy Slabbinck 1
Bibliofiele afdruk

De muurschildering heeft een directe link naar Guido Gezelles '...'k hoorde zo geerne de vogelkens schuifelen'. Gezelle zou dit gezegd hebben op zijn sterfbed. De zin staat op een tableau aan het Engels Klooster in de Carmersstraat waar Guido Gezelle in 1899 overleed. Sammy Slabbinck bracht het kunstwerk aan op de gevel van het hoekhuis van de Carmersstraat met de Elisabeth Zorghestraat. Het geeft een vrouw weer met enkele fluitende vogels. Ze verwijst naar Elisabeth Zorghe en de vogels en natuur waren een inspiratiebron voor Gezelle. Het Gezellearchief kocht een gesigneerde bibliofiele prent 1/1 van het kunstwerk. (500x700).

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.