20210413 075827 0002

Aanwinsten: Graphic poem Lies Van Gasse

In opdracht van het Guido Gezellearchief ging multitalent Lies Van Gasse gaat volop in dialoog met Gezelle in de bundel Vliegoefeningen. Rondom een persoonlijke selectie uit zijn gedichten weeft ze een graphic poem dat niet alleen de gedichten illustreert, maar ze ook van een nieuwe context voorziet. Wat als Gezelle vandaag de dag had geleefd, was hij dan een dichter geweest of een KSA-leider, een klimaatactivist, een vogelspotter? De bundel is een co-productie van Lies Van Gasse, het Poëziecentrum en het Guido Gezellearchief. Het Gezellearchief kocht de originele kunstwerken van twee uitgewerkte Gezellegedichten: 't Schrijverke en 't Meezeken.

Guido Gezelle
Read more
Guido Gezelle
Scan 20
't Meezeken

Een van de aangekochte kunstwerken is het schilderij van Lies Van Gasse rond het gedicht 't Meezeken. Het werd opgenomen als boekillustratie in de bundel Vliegoefeningen. Dit korte gedichtje van Gezelle uit Rijmsnoer dateert van 13 februari 1894. Gezelle beschrijft er een pimpelmeesje dat erg blij is door de naderende zomer en de zonneschijn.


Guido Gezelle
20210413 075827 0004
't Schrijverke

Het tweede aangekochte kunstwerk bestaat uit zes aaneensluitende schilderijen rond Gezelles bekende gedicht 't Schrijverke. Ze zijn opgenomen in de bundel Vliegoefeningen en waren ook te zien op de expo in de Openbare bibliotheek Brugge die liep in het najaar 2021.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.