0084

Kalligrafische Tegeltjes

Kalligrafe Gin Van Nerom verwerkte 500 verzen van Guido Gezelle tot één kunstige puzzel. Lezers uit het hele land stuurden haar gedichten waarmee ze een bijzondere tegelvloer samenstelde. De tegeltjes zijn kleine schilderijtjes. We kochten drie tegeltjes aan voor het Guido Gezellearchief.

Guido Gezelle
Read more
Guido Gezelle
0086
Fiat Lux

't Smoort, het smuikt, het smokkelwedert
allentheen! Waar zijn ze thans,
waar de boomen, waar de huizen,
waar de wereld, heel en gansch?

Handen uit! Wat is 't? Wat hapert
er, genoot, dien 'k niet en zie;
die "goendag!" mij, uit den nevel,
roept, van hier nen stap of drie?

Van den hoogen torre en blijft er
speur! Wat uur, hoe late is 't wel,
aan den tijd? De zonne en zie 'k niet:
slaapt of waakt het wekkerspel?

(...)

Guido Gezelle

0084
Mijn hert

Mijn hert is als een blomgewas,
dat, opengaande of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken!

Mijn hert gelijkt het jeugdig groen,
dat asemt in den dauw des morgens;
maar zwakt des avonds moe geleefd'
vol stof, vol weemoeds en vol zorgens!

Mijn hert is als een vrucht die wast
en rijp wordt, in de schauw verholen,
aleer de hand des najaars heeft,
te vroeg eilaas, den boom bestolen!

(...)

Guido Gezelle

Guido Gezelle
0083
Hei da, lieve dreupel water

Hei da, lieve dreupel water,
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemelsch lichtgeschater
en uw diamanten kroon!
Rood en blauw en groen en geluw,
peersch en purperwendigheid
siert, in onderling gespeel, uw
pinkelende uitwendigheid!
Hei da, heldere lichtkrystalle,
diamanten waterding,
moet ge op de aarde nedervallen
uit is 't met uw flonkering!
Neen en daalt niet, och en daalt niet,
aardsche grond is al te vuil,
houdt u ver van hier, en valt niet:
houdt u in den hemel schuil.

Guido Gezelle

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.