AL Leuven Dom Combel 18990321 2

Brief van Guido Gezelle aan Gonzales Combel

In juni 2024 ontving het Guido Gezellearchief een bijzondere brief, waarin Guido Gezelle zijn gedachten deelt over het dichterschap deelt. Hij geeft er zijn advies aan de jonge dichter Gonzales Combel uit Oudenaarde.

Guido Gezelle
Read more
GGA7104r Brief van G. Combel aan G. Gezelle, 18/03/1899
Ik zou U.E. diep dankbaar zijn...

In 1899 klopte de jonge dichter Gonzales Combel bij Guido Gezelle voor advies over het dichterschap. Hij stuurde hem De laatste zwaluw en Eenzaamheid en vroeg Gezelle om een reactie. Het contact tussen hen ontstond doordat Mevrouw Vander Straeten, echtgenote van musicoloog Edmond Vander Straeten Gezelle in 1898 aanschreef ten voordele van een jonge schrijver uit Oudenaarde.

Guido Gezelle
AL Leuven Dom Combel 18990321 1 Brief van G. Gezelle aan G. Combel, Kortrijk, 21/03/1899
Wat moet ik doen?

De geschonken brief met Gezelles antwoord is boeiend omdat hij zelden zo openhartig is over zijn kijk op het dichterschap. In deze brief verwijst hij naar dichters uit de Gouden Eeuw, zoals Vondel en Justus de Harduwijn om hun kwaliteiten over te nemen en zich door hen te laten inspireren.

“Gy hebt wel aanleg om te dichten; ik rade u liever de oude Vondel, Justus Harduyn te lezen en na te volgen”
Guido Gezelle - 21 maart 1899

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.