Publieksavond Hebt meêlijen met de boomen

Debat

We gaan in dialoog met Carl De Strycker van het Poëziecentrum en Lies Van Gasse over haar moderne bewerkingen van Gezelles gedichten in de graphic poem Vliegoefeningen. Aansluitend volgt een debat over het thema met uitgever Carl De Strycker, dichter Geert Buelens en Gezellekenner Prof. Johan van Iseghem. Dichters Frederik Lucien De Laere en Peter Holvoet Hanssen zorgen voor poëtische intermezzo’s met hun hedendaagse mijmeringen bij Gezelles natuurgedichten.

Vrijdag 26 november om 19.30 uur
Hoofdbibliotheek Biekorf (leeszaal), Kuipersstraat 3, 8000 Brugge
Inschrijven via brugge.bibliotheek.be/gezelle-ecologie

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.