Gezelles letters on the map

Gezelle kept constantly in touch with his network through thousands of letters. The letters came from family, friends, acquaintances, missionaries and other correspondents. They brought news from nearby but also from distant regions from all over the world. As Gezelle was a real Anglophile, he had a lot of English contacts. The Gezelle Archives preserve at least 700 English letters. Have a look at the map to locate Gezelles network and see where the correspondents wrote from.

10/10/1861, Roeselare

I was very glad …
Naar de brief

28/10/1861, Roeselare

I should have written …
Naar de brief

22/08/[1860], Roeselare

I forward to you the enclosed letter. Will you …
Naar de brief

27/04/1861, Roeselare

I am anxious to know if …
Naar de brief

04/05/1861, Roeselare

I have been hoping …
Naar de brief

27/05/1861, Roeselare

I gave De Neve's …
Naar de brief

29/06/1861, Roeselare

I gave your letter as …
Naar de brief

23/07/1861, Roeselare

Thank you for sending …
Naar de brief

04/09/1861, Roeselare

M. Coelenbier …
Naar de brief

12/09/1861, Roeselare

I thank you very …
Naar de brief

14/05/1862, Roeselare

I write a hasty line to …
Naar de brief

04/08/1862, Roeselare

I am afraid that …
Naar de brief

27/08/1862, Roeselare

I have received a letter …
Naar de brief

10/10/1862, Roeselare

I write a line …
Naar de brief

21/10/1862, Roeselare

Would it be …
Naar de brief

10/05/1863, Roeselare

Many thanks for …
Naar de brief

15/08/1863, Roeselare

I was sorry to have …
Naar de brief

16/08/1867, Roeselare

I have copied the inscription, and send it, …
Naar de brief

03/01/1868, Roeselare

A happy New Year! - …
Naar de brief

24/11/1864, Roeselare

The only chronogram which …
Naar de brief

09/01/1865, Roeselare

I write a line …
Naar de brief

17/04/1865, Roeselare

A happy Easter! - Would you be so …
Naar de brief

16/07/1865, Roeselare

I was glad to hear …
Naar de brief

24/06/1868, Roeselare

We have received a …
Naar de brief

19/06/1871, Roeselare

I am glad to have …
Naar de brief

26/04/1875, Roeselare

I find in the Directory …
Naar de brief

[13/12/1877], [Roeselare]

Which of the mystic symbols, N or S, …
Naar de brief

31/12/1877, Roeselare

Let us sing to the heroes of Stavele, …
Naar de brief

09/02/1879, Roeselare

Thank you much …
Naar de brief

18/02/1879, [Roeselare]

I send the Dream of Gerontius, for which …
Naar de brief

18/06/1880, Roeselare

I do not know …
Naar de brief

21/06/1880, Roeselare

You do not answer …
Naar de brief

[24/06/1880], [Roeselare]

Many thanks for …
Naar de brief

01/07/1880, Roeselare

I forward to you the music - Will you …
Naar de brief

24/07/1880, Roeselare

I write a line to …
Naar de brief

20/10/1880, Roeselare

It is behind date: …
Naar de brief

21/10/1880, Roeselare

As Mr Chombart was …
Naar de brief

31/12/1880, Roeselare

I see in your fourth …
Naar de brief

05/01/1881, Roeselare

Many thanks for your …
Naar de brief

26/09/1881, Roeselare

I thank you much …
Naar de brief

[04/05/1861 t.p.q.], [Roeselare]

Could you make …
Naar de brief

[rond 14/11/1885], [Izegem]

<-op een> die gy hebt, by een leggen, …
Naar de brief

03/07/1874, Brugge

Onlangs is er te 's Gravenhage een …
Naar de brief

15/07/1874, Brugge

Wy hebben altemaal vele voldoening ge- …
Naar de brief

10/01/1875, Brugge

Hebbe de eer Ul. by dezen een …
Naar de brief

26/11/1875, Brugge

Mr Gezelle en doet niet meer meê met …
Naar de brief

01/03/1876, Brugge

Onze algemeene Vergadering van Ste …
Naar de brief

[18/09/1884], [Izegem]

Aymonszoon staat in mynen Kramers niet …
Naar de brief

26/05/1885, Izegem

M. De Bo is Sinxen avond berecht. …
Naar de brief

[05/06/1885], [Izegem]

M. De Bo betert voort …
Naar de brief

04/09/1885, Izegem

Hebt gij daar wel aan gedacht als …
Naar de brief

05/09/1885, Izegem

Hebbe gisteren te Thielt geweest bij M. den …
Naar de brief

27/09/188[5], Izegem

Hebbe zaterdag naar Poperinghe geweest, te wege …
Naar de brief

14/11/1885, Izegem

M. Slosse heeft nog niet ontvangen. …
Naar de brief

xx/[11-12/1885], [Izegem]

Mij dunkt dat het huis waar gij van …
Naar de brief

[24/07/1886], [Izegem]

Hebbe de verzen dankbaar ontvangen …
Naar de brief

19/09/1887, Izegem

M. Stragier diaken te Iseghem, mission- …
Naar de brief

09/11/1887, Izegem

k Ben van zinne naar M. den Deken van …
Naar de brief

30/11/1887, Izegem

Dank UE. M. Slosse heeft niets gezeid. …
Naar de brief

12/11/1888, Izegem

Siffer zei dat wy, door de tusschenkomst …
Naar de brief

20/04/1896, Izegem

Volgens dat M. Vanspeybrouck my …
Naar de brief

09/04/1897, Izegem

Hetgene Kanonik Luyssen UL. ge- …
Naar de brief

11/04/1897, Izegem

Dit is hier de stoffe van rymgebedekes: …
Naar de brief

12/04/1897, Izegem

Iets over …
Naar de brief

xx/xx/[1888], Izegem

Hiernevens proeve …
Naar de brief

xx/[06/1896], Izegem

Onkosten van den …
Naar de brief

05/09/1888, [Izegem]

Zoudt gy Dysendag aanstaande, 11 …
Naar de brief

22/01/[1879 t.p.q.] - 22/01/[1885 t.a.q.], Izegem

De complimenten van M. De Bo …
Naar de brief

07/08/[1882], [Izegem]

Ik zend Ul. <-he> hetgene ik byeen …
Naar de brief

15/01/[1879], Brugge

k Moet Ul. droevig nieuws meêdeelen. …
Naar de brief

20/08/[1882], [Izegem]

Vergeef het mij, indien ik u lastig valle. …
Naar de brief

30/12/18xx, Izegem

Wy spraken gisteren van bibliographisch …
Naar de brief

[08/11/1886], [Izegem]

Melis Stoke, Hooft, Cats, Vondel, Kinker, …
Naar de brief

[xx/xx/1890 t.p.q. - xx/xx/1892 t.a.q.], [Izegem]

Kunt gy niet maken dat er in …
Naar de brief

[22/07/1886], Izegem

Ik kome late u spreken van die verzen …
Naar de brief

05/08/[1882], Izegem

k Moet u iets vragen waar ik gister …
Naar de brief

06/09/1882, Izegem

Wat beteekenen de woorden …
Naar de brief

[+/-xx/10/1886], [Izegem]

My dunkt zoo gy nog niet ingeschreven …
Naar de brief

xx/[11-12/1888], [Izegem]

Baron de Surmond zal spr[eken en] …
Naar de brief

[05/08/1882 t.p.q.-23/08/1882 t.a.q.], [Izegem]

Om by te voegen …
Naar de brief

04/06/1874, Brugge

Proficiat! Over de antwoorde aan M. Nollet. …
Naar de brief

09/11/1882, Izegem

Die beide correctien zyn de …
Naar de brief

24/08/1883, Izegem

t Is maandag in Dachternoen & Dysendag …
Naar de brief

[28/07/1885], Izegem

De zieke en smyt niet meer …
Naar de brief

[11/11/1885], [Izegem]

Blind - zoo 't weêre regenachtig …
Naar de brief

17/08/[1885], Izegem

M. De Bo is stervende - nog een …
Naar de brief

[02/12/1885], [Izegem]

Hebbe geschreven naar …
Naar de brief

[23/12/1885], [Izegem]

Marie De Bo, zuster van …
Naar de brief

20/12/1886, Izegem

Kent gy die nieuwe uitgave van den …
Naar de brief

[24/06/1885], [Izegem]

Eerw. H. De Bo is verledene …
Naar de brief

10/03/1886, [Izegem]

Hebbe de eere Ul. te ontbieden …
Naar de brief

[xx/08/1882], [Izegem]

Als 't u belieft, zend my iets …
Naar de brief

[19/02/1891], [Izegem]

opgaan lyk een kwâ …
Naar de brief

[25/10/1885], [Izegem]

feria III proxima (Dysendag) …
Naar de brief

[12/06/1893], [Izegem]

Morgen 13en ga ik uit …
Naar de brief

23/05/1886, [Izegem]

Ge en kunt niet peizen hoe de …
Naar de brief

xx/[07-08/1886], [Izegem]

M. de Gouverneur was straf te vreden …
Naar de brief

[16/01/1886], [Izegem]

Wat doet gy met verbotten De Bo …
Naar de brief

[17/09/1879 t.a.q.], [Brugge]

van uwe spraakkunst overzaget en na …
Naar de brief

[19/01/1891], [Izegem]

den aap vlooien d.i. luizen …
Naar de brief

[21/10/1889], [Izegem]

Gy zyt nog jong van voorhoofd …
Naar de brief

08/07/1874, Brugge

Ik neme de vrijheid ul. te >v>ragen …
Naar de brief

19/10/1874, Brugge

In name van den Raad der Gilde …
Naar de brief

26/10/1874, Brugge

Gij schrijft mij dat gij in tijden niet zult …
Naar de brief

21/11/1874, Brugge

Zijt zoo goed tegen Sint Eloysdag …
Naar de brief

23/12/1874, Brugge

Wij zijn uit der maten verwonderd, …
Naar de brief

xx/[07-08/1885], [Izegem]

M. De Bo is iets beter. …
Naar de brief

[31/07/1885], [Izegem]

De zieke kan het maar eenige …
Naar de brief

[22/07/1885], [Izegem]

Deken De Bo verflauwt & …
Naar de brief

[04/08/1885], [Izegem]

De zieke is nog eens beter …
Naar de brief

09/08/[1885], [Izegem]

M De Bo is beter sedert …
Naar de brief

[25/08/1885], [Ingelmunster]

M De Bo is overleden …
Naar de brief

[xx/xx/1890 ?], [Izegem]

Purre - purrië (verklw) - mutse …
Naar de brief

[26/10/1885], [Brugge]

5 Duiks heb ik naar Clercken gezonden …
Naar de brief

02/06/1887, Brugge

Gelyk gy weet ik heb geen vette zoppen …
Naar de brief

s.d., [Brugge]

Men belast my U te vragen te …
Naar de brief

[23/04/1885], [Brugge]

Mag ik de teekeningen met …
Naar de brief

[13/04/1885], [Brugge]

Ik heb Georges niet gevonden …
Naar de brief

[21/06/1883], [Brugge]

het kaartje is oogenblikeylyk op het …
Naar de brief

[27/12/1885], [Brugge]

Is er geen middel een woordeken …
Naar de brief

24/05/1890, Wormerveer

Dinsdag l.l. ontving ik uwen vriendelyken …
Naar de brief

04/07/1890, Wormerveer

Hartelijk dank ik u voor uw …
Naar de brief

08/07/1890, Wormerveer

Van ganscher harte …
Naar de brief

08/09/1890, Wormerveer

In de September-afleve- …
Naar de brief

22/06/1898, Leiden

Voor eenige jaren had ik …
Naar de brief

19/08/1888, Gent (Bijloke)

Ik neem de vryheid Ued te schrijven zon- …
Naar de brief

[11/03/1886], [Bailleul]

Mr l'abbé Denys est aumônuer à Zeggers-cappel …
Naar de brief

29/01/1888, Bailleul

Le Comité flamand se réunira …
Naar de brief

29/07/1888, Bailleul

Je tiens à vous dire combien …
Naar de brief

xx/10/1888, Bailleul

Un membre de ma famille vient de découvrir …
Naar de brief

10/11/1888, Bailleul

La réunion du Comité flamand …
Naar de brief

19/11/1888, Bailleul

Si je ne vous ai pas remercié plus …
Naar de brief

27/01/1890, Bailleul

Avant hier, étant à Lille, j'ai été …
Naar de brief

08/10/1891, Bailleul

Je viens de recevoir avis de …
Naar de brief

19/02/1889, Bailleul

J'apprends que la réunion du Comité …
Naar de brief

15/03/1889, Bailleul

Hier un peu avant l'heure …
Naar de brief

17/05/1889, Bailleul

Je crains que l'indisposition, dont …
Naar de brief

02/06/1889, Bailleul

Les membres du Comité flamand de …
Naar de brief

05/12/1889, Bailleul

J'aurais dû depuis longtemps vous écrire …
Naar de brief

02/01/1890, Bailleul

Monsieur Bonvarlet, notre …
Naar de brief

01/03/1890, [Bailleul]

Deux mots à la hâte pour vous rappeler, …
Naar de brief

07/03/1890, Bailleul

J'ai reçu à temps pour en donner …
Naar de brief

05/06/1891, Bailleul

La bonne soeur supérieure de …
Naar de brief

15/02/1893, Bailleul

C'est d'un lit de souffran- …
Naar de brief

18/02/1893, Bailleul

J'ai bien reçu de Vlaamsche Leeuw que vous …
Naar de brief

06/06/1893, Bailleul

Monsieur Bonvarlet, président …
Naar de brief

29/04/1895, Bailleul

Le Comité flamand de France a décidé qu'il érigerait …
Naar de brief

28/09/1895, Bailleul

La fête de Meyere à Flètre a parfaitement réussi; …
Naar de brief

07/10/1895, Bailleul

Mr le président Bonvarlet …
Naar de brief

29/01/1886, Bailleul

Merci au nom du Comité flamand de la brillante réception …
Naar de brief

27/08/1865, Heule

als het mogelyk is heer cozyn zet toch …
Naar de brief

07/01/1862, [Londen]

Seven days of the New Year have already past away and …
Naar de brief

27/05/1867, Londen

I have not been able …
Naar de brief

30/05/1867, Londen

I feel surprised that …
Naar de brief

09/07/1867, Londen

I fear you have not received …
Naar de brief

22/12/[1868], [Londen]

If you have forgotten me …
Naar de brief

21/xx/[1883 ?], [Brugge]

le mardi et le jeudi, vous avez choix …
Naar de brief

24/12/1884, [Brugge]

Nous avons reçu les beaux vers que vous avez …
Naar de brief

15/05/1883, Brugge

Je vous envoie ci-inclus quelques spécimens …
Naar de brief

15/12/1884, Brugge

à corriger avec prière …
Naar de brief

25/01/1892, Kortrijk

Gy zoudt my hoogste verplichten …
Naar de brief

xx/[08-09?]/[1871], [Brugge]

You have been very …
Naar de brief

[18/04/1868], [Brighton]

I write to thank you for …
Naar de brief

xx/[08/1868], Londen

I write to give you the …
Naar de brief

17/08/[1868], Londen

I hope you will accept …
Naar de brief

xx/[03/1869?], Londen

I do not know Mrs Galbraith's adress …
Naar de brief

06/07/1899, Brugge

Je viens d'apercevoir …
Naar de brief

22/12/1868, Poeke

Maman, en vous payant l'abonne- …
Naar de brief

xx/xx/[1872], Clapham (Londen)

It is such a long …
Naar de brief

[xx/xx/1865 t.p.q. - xx/xx/1869 t.a.q.], [Brugge]

I write to ask …
Naar de brief

[xx/xx/1865 t.p.q. - xx/xx/1869 t.a.q.], [Brugge]

I write to remind …
Naar de brief

[xx/xx/1865 t.p.q. - xx/xx/1869 t.a.q.], [Brugge]

I write to ask if …
Naar de brief

[xx/xx/1865 t.p.q. - xx/xx/1869 t.a.q.], [Brugge]

Mama has asked …
Naar de brief

xx/[03/1870], Clapham (Londen)

As I was writing to Kate …
Naar de brief

23/04/1889, Biervliet

Duizendmaal dank, voor den …
Naar de brief

xx/03/1889, Biervliet

Ik neem de eerbiedige vrijheid, …
Naar de brief

[07/06/1880], [Dudzele]

Dag Mijnheere Gezelle. Gij hebt een …
Naar de brief

28/06/[1860 t.p.q. - 28/06/[1872 t.a.q.], Bunsbury

I received your very …
Naar de brief

29/04/[1860 t.p.q.] - 29/04/[1872 t.a.q.], Bunsbury

I hope you will forgive …
Naar de brief

22/01/[1860 t.p.q.] - 22/01/[1872 t.a.q.], Bunsbury

Your welcome letter …
Naar de brief

01/06/1867, Brugge

If your mass tomorrow …
Naar de brief

[02/07/1867], Brugge

I send you the …
Naar de brief

10/09/1867, Kingstown

Well, dear Father Gezelle, whatever …
Naar de brief

[24/11/1867], [Brugge]

I would like you …
Naar de brief

xx/[01/1868], Brussel

As I know this …
Naar de brief

xx/[03/1868], Brussel

I do not know how it is …
Naar de brief

xx/[02/1868], Brussel

You will say it …
Naar de brief

xx/[04/1868], Brussel

I hope my last foolish …
Naar de brief

12/09/1868, Brugge

May I dare to …
Naar de brief

25/11/1868, Verviers

I have ten minutes …
Naar de brief

xx/[01/1869], Verviers

I enclose you a post- …
Naar de brief

[29-30-31[?]/12/1869], Drogheda

Here I am once …
Naar de brief

08/01/1870, Drogheda

A happy happy …
Naar de brief

26/09/1871, Drogheda

Mr Walter Mullen …
Naar de brief

xx/[12?]/[1867], [Brugge]

I do implore of you, my …
Naar de brief

[xx/xx/1865 t.p.q. - xx/xx/1867 t.a.q.], [Brugge]

I have been in a …
Naar de brief

21/01/1861, Roeselare

Ik hadde ul: al lang …
Naar de brief

[zomer] 1861, Roeselare

Ik bedank ul: om uwe uitne- …
Naar de brief

02/07/1861, Roeselare

Ik hield my lang in afwachting om van …
Naar de brief

24/09/1861, Wontergem

Met Ul. toelating, komt …
Naar de brief

29/09/1861, Roeselare

Al geheel den jare spreekt de …
Naar de brief

29/01/1862, Roeselare

Waerom ik van dag /tot dag/ uitstelde het volbrengen van eene my- …
Naar de brief

29/03/1862, Roeselare

Reeds op den zelfden oogenblik der ontvangst …
Naar de brief

01/01/1863, Roeselare

Waerom ik U nog niet ééns geschreven en hebbe sedert de groote …
Naar de brief

08/02/1863, Roeselare

Uwe wenschen ende raedgevingen wa- …
Naar de brief

01/01/1864, [Sint-Niklaas]

Alhoewel gy sedert lang geen nieuws …
Naar de brief

08/[01]/1865, Gent

Het spyt my dat ik zoo veel moet …
Naar de brief

01/10/1869, Thorshavn [Faeroër]

Tevergeefs, dat spijtig is, hebt gij op den 1° 8br missen …
Naar de brief

05/09/1883, Fredrikshald [Noorwegen]

Over 2 jaar zeide UZEw mij (in de sacrstij) …
Naar de brief

06/04/1869, Occean

Met schoone gelegenheid van een scheep ben ik …
Naar de brief

12/04/1869, Wontergem

Pardon, vos démarches pour trouver Mgr. Bernard …
Naar de brief

20/07/1869, Thorshavn

Dank Ul. om uwe verlangens achter nieuws …
Naar de brief

15/08/1869, Thorshavn

Hebt gij dien katechismus ontvangen? …
Naar de brief

06/10/1869, Thorshavn

Ik heb beloofd over tyd u eenige beschryvingen te geven over …
Naar de brief

06/05/1891, Alsemberg

voor Loquela. …
Naar de brief

18/10/1887, Alsemberg

Het is mij onmogelijk morgen …
Naar de brief

09/01/1884, Aarschot

Hiernevens de drukproeve van het …
Naar de brief

25/06/1886, Mechelen

In 't stuk Fierheid door A. Ro- …
Naar de brief

15/02/1886, Mechelen

Gelief mij een woordeken uitleg …
Naar de brief

15/08/1887, Alsemberg

Hebt gij niet gemeend dat ik dood - of …
Naar de brief

16/01/1888, Alsemberg

Ik weet niet of gij 't al opge- …
Naar de brief

19/10/1891, Alsemberg

Dank uit ganscher herte voor uwen …
Naar de brief

21/03/1889, Alsemberg

Eene dubbele hertelijkste …
Naar de brief

[08/06/1898], [Sint-Genesius-Rode]

Gelief mij per keerenden postbode, …
Naar de brief

07/09/1891, Alsemberg

1° Als priester en 2° als Brabander stel ik …
Naar de brief

14/06/1894, Alsemberg

Hertelijken dank dat gij op mij en …
Naar de brief

18/02/1895, Alsemberg

Het zou mij kunnen te pas ko- …
Naar de brief

25/07/1895, Alsemberg

Ontvang mijnen hertelijksten …
Naar de brief

22/11/1895, Alsemberg

Ik heb zeer wel de belangrijke …
Naar de brief

14/09/1898, Alsemberg

M. R. Ghesquiere spreekt mij …
Naar de brief

[25/07/1895 t.p.q.], Alsemberg

Ik zend u Onze Boeren" weer: hertelijken" …
Naar de brief

22/08/1881, Aarschot

Mag ik u verzoeken mij twee …
Naar de brief

07/10/1887, Alsemberg

Hertelijken dank, ge weet …
Naar de brief

01/04/1886, Mechelen

Dank voor 't weerzenden der …
Naar de brief

29/12/1883, Aarschot

Toen gij mij over eenigen tijd de …
Naar de brief

02/01/1888, Alsemberg

Zalig Nieuwjaar met veel …
Naar de brief

30/12/1886, Mechelen

Ik wensch U een …
Naar de brief

14/01/1875, Mechelen

Ontvang van mij ook mijne wenschen …
Naar de brief

xx/12/1895], Alsemberg

In een oud Nieuwjaarsliedje …
Naar de brief

19/07/1883, Aarschot

Hiernevens heb ik de eer U mijn …
Naar de brief

18/05/1887, Mechelen

Op n° 11 van Loquela teekende ik het …
Naar de brief

[xx/xx/1887 t.a.q.], Mechelen

S. Schuffel …
Naar de brief