Street Art Sammy Slabbinck

In de Carmersstraat te Brugge maakte kunstenaar Sammy Slabbinck een prachtige muurschildering met Gezelle als inspiratiebron.

Muurschildering Sammy Slabbinck 1
Muurschildering Sammy Slabbinck 2

De muurschildering heeft een directe link naar Guido Gezelles '...en 'k hoorde de veugels zoo geerne schufelen'. Die zin staat op een tableau aan het Engels Klooster dat in de nabijgelegen Rolweg ligt en waar Guido Gezelle directeur was en overleed. Het werk geeft een vrouw weer met enkele fluitende vogels. Ze verwijst naar Elisabeth Zorghe, naar wie ook de kruisende straat vernoemd is. En de vogels en natuur waren een inspiratiebron voor Gezelle.

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. View the compatible browsers below. If you do not have any of these browsers, click on the icon to download the desired browser.