Henry Edward Manning

Totteridge 15.07.1808 - Londen 14.01.1892

Manning studeerde te Harrow (1822-1827) en aan het Balliol en Merton College te Oxford waar hij in 1833 zijn Master of Arts-graad haalde. In 1832 ontving hij de anglicaanse wijding en in december 1832 werd hij dominee te Lovington, te Sussex en op 16.09.1833 rector te Graffham. Hij huwde in november van hetzelfde jaar Caroline Sargent. In 1837, toen hij deken van Midhurst was, overleed zijn vrouw na vier jaar huwelijk. In 1841 werd hij aartsdiaken van Chichester en in 1844 universiteitspredikant in plaats van Newman. Hij was net als Newman actief binnen de Oxford Movement. In 1848 had hij een privé-audiëntie met paus Pius IX te Rome. Op 06.04.1851 werd hij te Rome in de rooms-katholieke Kerk opgenomen en op 14.06.1851 werd hij tot priester gewijd door Nicolas Wiseman. Hij studeerde te Rome (1851-1854) en werd in 1854 doctor in de theologie. Datzelfde jaar nam kardinaal Wiseman hem op in het domkapittel van Westminster. Van 31.05.1857 tot 1865 was hij superior van de oblaten van St. Charles. Hij werd op 30.04.1865 aartsbisschop van Westminster en primaat van de rooms-katholieke kerk in Engeland. Pius IX wijdde hem in maart 1875 tot kardinaal. Manning was een invloedrijk figuur binnen de katholieke kerk en genoot het vertrouwen van paus Pius IX.
  • GGA 9267 F
  • Henry Edward Manning Men of the Day No National Portrait Gallery

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.