Arabisch schrift

XXXIII kleengedichtjes

In 1860 gaf Gezelle een bundel miniatuurgedichtjes uit, geïnspireerd op korte schietgebeden en Oosterse poëzie.

Guido Gezelle
Lees meer
GGA0281 1
1860

o Vrije, vlaamsche poësis,

gij sprankel van de dichterziel
die brandend uit den hemel viel,
gij blomme en blinkend veldgewas,
gij orgeltaal, gij wierooktas,
gij,... al dat ik niet zeggen en kan
men kent u niet in 't eigen land
der vrije, vlaamsche poësis!

GGA0267 1
1850 (-1880 ?)

Hoe lief is 't, op nen loovertak,

Hoe lief is 't, op nen loovertak,
langs ongehoord te vooren
en ongezien, in 't looverdak,
den nachtegaal te hooren,
die, vindende al zijn vooizen uit,
komt al de vogelchooren,
met zijn betooverend, overluid
en lief en lang geturelutuit,
verduisteren en versmooren!

GGA0338
1858 (?)

Mij spreekt de blomme een tale

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

GGA0353 30

Als de ziele luistert

Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
blâren van de boomen
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet...
als de ziele luistert!

GGA0295
1860

Numquid nosti semitas nubium?

Weet gij waar de wind geboren,
waar de dauw geboren is?
Weet gij kunstig op te sporen
wat hierbij, hierboven is?
Weet gij wat de sterren zijn, en
wat de zon, de mane? Wat
in de bergen, in de mijnen
ligt, en in de zee bevat?
Weet gij iets klaar uit te leggen
van al 't geen me' u vragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen:
Dichten... wat is dichten dan?

GGA050903 15a
1860

XXXIII kleengedichtjes

XXXIII kleengedichtjes. Roeselare: Stock-Werbrouck, 1860; herdrukt in 1872 en uitgebreid tot Driemaal XXXIII kleengedichtjes mitsgaders een deel rijmreken, nageldeuntjes, sparkelingen en diergelijk gestrooi. Roeselare: J. De Meester, 1881. Vanaf 1893 bij Gedichten, gezangen en gebeden gevoegd.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.