Biekorf

In het tijdschrift Biekorf zien we opnieuw Gezelles voorliefde voor taal -en volkskunde. Het blad bestaat nog steeds en de Brugse hoofdbibliotheek draagt ook de naam van dit tijdschrift.

GGA040903 06

Leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen

Het tijdschrift Biekorf werd met de hulp van Gezelle gesticht in 1890 en bestaat nog altijd. Als “leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen” zou het de volkscultuur in al haar facetten omvatten: volkskunde, geschiedenis, archeologie, taal- en letterkunde. Guido Gezelle was nauw betrokken bij de redactie van de eerste jaargangen en publiceerde er heel wat stukken in, zoals o.a. een mooie vertaling van Lou Mège de Cucugnan van de Provençaalse schrijver Roumanille.

Ga naar de volledige tekst van dit tijdschrift via Delpher.

GGA1555 01 02 Drukproef met correcties van Gezelle

Biekorf. Dat is een leer- en leesblad voor alle verstandige Vlamingen. Brugge: Gebr. De Plancke, 1.1.1890-

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.