Reinaert de Vos

Als Spoker schreef de jonge Gezelle pittige politieke gedichten in een Antwerpse krant.

GGA040903 25

Spoker

Gezelle schreef heel wat politieke teksten in dichtvorm onder het pseudoniem Spoker. Al in 1857 was Spoker actief in het Gentse dagblad Het Vlaemsche Land. Van 1860 tot 1865 verschenen 44 politieke hekeldichten in het Antwerpse weekblad Reinaert De Vos, uitgegeven door Lodewijk Vleeschouwer. Ze gingen zowel over nationale als Brugse situaties. In tegenstelling tot de gelegenheidsgedichten werden deze politieke teksten nooit gebundeld, behalve gedeeltelijk door Frank Baur in de verzameling Proza en varia (1950).

Bekijk de doorzoekbare tekst van deze krant via de catalogus.

Reinaert de Vos : een zondagblad voor verstandige lieden. Antwerpen : Vleeschouwer, 1860-1868.

GGA9128 F Lodewijk Vleeschouwer.

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.