Brieven van 24 KANTL leden met Gezelle online

Het brievenparticipatieproject loopt als een trein. Enthousiaste vrijwilligers bestuderen de brieven van de leden van de Koninklijke Vlaamse Academie met Guido Gezelle. Onder de leden bevinden zich boeiende figuren zoals Joseph Alberdingk Thijm en de Fries Johan Winkler. Lees nu al 151 brieven van 24 leden!

Scanreq 2020098 0001

Gezelle & 46 leden

Samen met vrijwilligers van het Gezellegenootschap, de KANTL en de UA werken we aan een digitale uitgave van Gezelles brieven. Het ultieme doel van het project is een wetenschappelijke online teksteditie van de 7700 brieven die in het Gezellearchief bewaard worden. Sinds maart 2020 buigen de vrijwilligers zich over de correspondentie tussen Gezelle en 46 leden van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde (KANTL), waar Gezelle stichtend lid van was. Nieuw is dat we de afgewerkte brieven onmiddellijk online publiceren. Meer dan de helft van de correspondenten kan je al ontmoeten, brieven van de andere leden zullen geleidelijk aan gepubliceerd worden.

GGA 6610r

Taal, twist en poëzie

Je kan nu al 151 brieven van 24 verschillende leden lezen. Onder hen bevinden zich interessante figuren zoals Joseph Alberdingk Thijm en de Fries Johan Winkler. Publicaties, taalkunde en poëzie zijn geliefde onderwerpen. Ook de interne werking van de KANTL komt aan bod met de hevige strijd tussen katholieken en liberalen en het gekonkelfoes bij de verkiezing van de leden.

Online editie van de brieven

Hier kan je de digitale beelden van de brieven vinden samen met de volledige doorzoekbare tekst. De brieven zijn verrijkt met biografische en contextuele informatie.

Lees de 151 brieven van 24 KANTL leden
GGA 6610r

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.