Nieuwe vrijwilligers voor het brievenproject

Het Guido Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge werkt aan een online editie van Gezelles brieven. Dit is mogelijk dankzij de inzet van een enthousiaste groep vrijwilligers die elk één of meerdere correspondenten voor hun rekening nemen. In januari 2021 mochten we alvast twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen.

Chris Vandewalle

Chris Vandewalle

Chris Vandewalle is sinds 1998 archivaris van de stad en het OCMW Diksmuide. Hij werkt aan heel wat lokaal historisch en biografisch onderzoek. Hij publiceert diverse artikels en publicaties waar er steeds een brede interesse is voor het economische, het sociale, het culturele en het politieke leven uit late de 19de eeuw. Chris editeert voor het brievenproject van de leden van de KANTL de correspondentie van Henrik Sermon en van Pater Placidus Amandus Haghebaert, een familielid.

Ruben Matthys

Ruben Matthys

Ruben Matthys is germanist. Hij werkt als lector Engels aan een hogeschool. Zijn liefde voor taal gaat terug op die voor de literatuur, waarbinnen Gezelle een vroege en blijvende indruk heeft gemaakt. Ruben editeert voor het brievenproject van de leden van de KANTL.

Maak kennis met alle vrijwilligers en het team achter het brievenproject.

Gezelles brieven: vrijwilligers en team brievenproject
GGA 6007vgedraaid

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.