Meer vrouwen op Wikipedia!

Openbare Bibliotheek Brugge organiseert Wikipedia-schrijfsessie ‘Vrouwen van papier’ op 8 maart, Internationale Vrouwendag.

Wikipedia scrhrijfsessie 1080 x 1080 px

Op Internationale Vrouwendag, vrijdag 8 maart, organiseert het Gezellearchief van de Openbare Bibliotheek Brugge een Wikipedia-schrijfsessie. Een noodzaak, want vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in biografische databanken en catalogi. En slechts 15% van de huidige (Engelstalige) Wikipedia-artikels gaat over een vrouw. De schrijfdag maakt deel uit van het project ‘Vrouwen van papier’ en inspireert ook andere erfgoedorganisaties in Antwerpen, Gent, Leuven en Brugge om Wikipedia-artikels te publiceren over de vrouwen in hun collecties.

600 brieven van Guido Gezelle en zijn vrouwelijke correspondenten. Die vormen het onderwerp van het project ‘Vrouwen van papier’. Priester-dichter en taalfanaat Guido Gezelle correspondeerde met meer dan duizend verschillende mensen. Van zijn mannelijke correspondenten doen veel namen meteen een belletje rinkelen: Hugo Verriest, Johan Winkler, Eugeen Van Oye, enz. Maar de vrouwen? Die bleven in de schaduw van de geschiedenis.

Het project ‘Vrouwen van papier’ zal daar verandering in brengen. Via een online brieveneditie, een expo, een vrouwenblad en een podcast van AudioCollectief SCHIKin het najaar van 2024 kan men kennismaken met de baronessen, burgerdames, dienstmeisjes, religieuzen, zakenvrouwen, fabrieksmeisjes, Engelse vrouwen en inwijkelingen, biechtelingen en familieleden die brieven schreven naar Gezelle.

Van onschatbare waarde voor het project ‘Vrouwen van papier’ zijn de vele vrijwilligers en adviseurs die de brieven transcriberen en voorzien van inhoudelijke toelichting. De biografische gegevens en foto’s over de vrouwen die zij verzameld hebben, worden door de Openbare Bibliotheek Brugge en meemoo ter beschikking gesteld via het gelijknamige Wiki-project. Iedereen kan de gegevens dus gebruiken om Wikipedia-artikels te schrijven. Het startschot wordt gegeven op vrijdag 8 maart met een schrijfsessie in Hoofdbibliotheek Biekorf.

Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Deze schrijfdag past helemaal in de gekende aanpak van het Gezellearchief om via participatietrajecten een ruim en divers publiek te betrekken bij de werking. Ik ben alvast ingeschreven en zal een artikel publiceren over Savina van Caloen.”

Savina van Caloen, die het kasteel van Loppem liet bouwen en een van Gezelles opdrachtgevers was, is een van de correspondenten die een Wikipedia-pagina zal krijgen. Dit geldt eveneens voor Sophie Peeters alias ‘Vrouw Weyn’, die bekendstaat als de eerste Wase volkskundige en verschillende bijdragen schreef voor Biekorf en Vlaamsche Zanten.

De Openbare Bibliotheek Brugge maakte nog andere erfgoedorganisaties warm voor de Wikipedia-schrijfdag. Bibliotheken en archieven in Brussel, Gent, Brugge, Antwerpen en Leuven grijpen vrijdag 8 maart aan om Wikipedia-artikels te schrijven over de vrouwen in hun collecties. Meer bepaald worden bijdragen geleverd door Erfgoedcel Brugge, Rijksarchief Brugge/Kortrijk, Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Stadsarchief Brugge, Werkplaats Immaterieel Erfgoed, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Letterenhuis, meemoo, KANTL, Poëziecentrum, UGent, CEMPER, KADOC en Cultureel Erfgoed Annuntiaten Heverlee.

Lees meer over het project Vrouwen van Papier

Gezelles brieven: vrouwen van papier

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.