Vrouwen van papier

Het door de Vlaamse overheid gesubsidieerde project 'Vrouwen van papier' haalt Gezelles vrouwelijke correspondenten uit de schaduw van de geschiedenis. Gezelle correspondeerde met 200 vrouwen, van barones tot fabrieksmeisje, van biechteling tot familielid. Via een online brieveneditie, digitale beelden, een expo en artistiek project in 2024 brengen we samen met onze partners en vrijwilligers deze onbekende getuigen tot leven; een verrassende vrouwelijke blik op Gezelle, het literaire archief en zijn tijd.

9121 F

Het project

Digitalisering en editie

Gezelle schreef met baronessen, burgerdames, dienstmeisjes, religieuzen, zakenvrouwen, fabrieksmeisjes, Engelse vrouwen en inwijkelingen, biechtelingen en familieleden. Via participatie realiseert 'Vrouwen van papier' een online brieveneditie in GezelleBrOn van deze boeiende egodocumenten, samen met de digitalisering van alle 2300 door Gezelle verknipte brieffragmenten uit het Gezellearchief.

Bekijk de gepubliceerde brieven

Dichten van de gender gap

Met dit corpus komen we tegemoet aan het tekort aan genderhistorische bronnen. Het project werkt mee om het evenwicht te herstellen tussen mannen en vrouwen in biografische databanken en bronnen. We bekijken met Odis om de resultaten van de vrijwilligers op te nemen. We dragen ons steentje bij aan het gendergapproject van Wikipedia en geven de notable vrouwen een eigen pagina.

Tentoonstelling en artistiek project

In het Gezellejaar 2024 volgt een tentoonstelling en publicatie. Zo maken we vrouwelijk erfgoed relevant voor een breed publiek. Het project kan gerealiseerd worden door tweejarige subsidiëring van Vlaanderen met de ondersteuning en hulp van diverse partners.

Nieuwsbrief

Volg de voortgang van het project door in te schrijven op de nieuwsbrief van het Gezellearchief. Hieronder vind je de recente edities van de nieuwsbrief:

 • 8902 F
 • Dutchess of Norfolk Royal Collection Trust
 • GGA 9156 F
GGA 4292v Brief van Fanny George aan Gezelle, Londen, 23.10.1861

De brieven

Gezelles vrouwelijke briefschrijvers komen uit verschillende lagen van de maatschappij. Ze schreven niet alleen uit Vlaanderen, maar ook uit Frankrijk, Duitsland, Ierland en Engeland. De vrouwen droegen bij tot Gezelles literaire werk of vroegen advies bij persoonlijke kwesties. Hun brieven vormen een onontgonnen cultureel erfgoed, met een aparte stijl en thematiek. Vaak openhartig, geven de egodocumenten een doorsnede van de 19de-eeuwse samenleving. Ze bieden een menselijke blik op de dichter en zijn werk.

GGA 3586 Kranezage en 8333 r

Digitalisering

Gezelle verknipte veel van zijn brieven om het papier te hergebruiken. Zo raakten ze versnipperd en verspreid over het archief. We vinden ze terug op de achterkant van de 150.000 fiches uit de Woordentas. Kwetsbare fragmenten en het meervoudig gebruik van documenten maken het archief moeilijk te hanteren en te digitaliseren. Het project 'Vrouwen van papier' wil een duurzame oplossing ontwikkelen om de 2300 fragmenten van alle briefschrijvers, inclusief die van de vrouwen, digitaal te ontsluiten.

Hoofdpartners

 • Guido Gezellearchief, Openbare Bibliotheek Brugge
 • Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB) - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL)
 • Prof. dr. Piet Couttenier (ISLN Universiteit Antwerpen)
 • Vrijwilligers o.m. van het Gezellegenootschap

Expertisepartners

 • Meemoo
 • Prof. dr. Yves T’Sjoen departement Taal- en Letterkunde Universiteit Gent
 • Prof. dr. Marianne Van Remoortel, Centrum voor Genderstudies Universiteit Gent
 • Schrijverscollectief Fixdit
 • ODIS vzw
 • Rijksarchief Brugge & Kortrijk
 • Stadsarchief Kortrijk
 • Stadsarchief Brugge
 • KADOC, Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, cultuur en samenleving
 • Stichting Van Caloen vzw
 • Letterenhuis
 • Wikimedia België

'Vrouwen van papier' wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid departement Cultuur, Jeugd en Media.

Vlaanderen verbeelding werkt

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.